De Indische Buurt School

openbaar | regulier

357 leerlingen (2016-2017)
307 leerlingen (2015-2016)
323 leerlingen (2014-2015)
308 leerlingen (2013-2014)
329 leerlingen (2012-2013)
253 leerlingen (2011-2012)
248 leerlingen (2010-2011)
236 leerlingen (2009-2010)
228 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Bankastraat 18
1094 ED Amsterdam
telefoon (020) 665 02 52
email directie@deindischebuurtschool.nl
website https://deindischebuurtschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Dependance
Balistraat 79
1094 JE Amsterdam
(020)-4655263

Onderwijs

beschrijving De J. P. Coenschool is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht achtergrond of religieuze overtuiging. De school is divers en een afspiegeling van de buurt.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte onbekend
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT aandacht voor ICT vanaf groep 1, Bee Bot
leerlingzorg schooltandarts, orthopedagoog, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker, intern begeleider
vreemde talen engels, groep 5 t/m 8 Groove Me
huiswerk ja, groep 7 en 8 kunnen huiswerkingbegeleiding krijgen
lesmethoden Veilig leren Lezen, Taalactief, Nieuwsbegrip, Brandaan, Naut, Meander
taalontwikkeling kansklas groepen 3 en 5
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool Amsterdam, Leerorkest, kunstschooldag (groep 8)
overige bijzonderheden suikerfeest, carnaval, St Maarten en deelname Jaca Cup

Opvang

nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 60,- (tweede kind 55 euro, derde kind 50 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 23-07-2019