De Punt

openbaar | regulier

422 leerlingen (2016-2017)
399 leerlingen (2015-2016)
393 leerlingen (2014-2015)
429 leerlingen (2013-2014)
448 leerlingen (2012-2013)
465 leerlingen (2011-2012)
456 leerlingen (2010-2011)
471 leerlingen (2009-2010)
463 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Kwelderweg 5
1069 VP Amsterdam
telefoon (020) 619 97 43
website www.basisschooldepunt.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Punt is een openbare school en typeert zich als een buurtschool voor iedereen 'waar werken en leren met plezier' voorop staat.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 19
roostertype continu
begintijd 08:45
eindtijd lange dag 14:15
schoolondersteuningsprofiel De school kan een aangepast arrangement aanvragen als er extra ondersteuning nodig is voor een leerling. Er kunnen verschillende organisaties van buiten de school bij betrokken worden.
vreemde talen Take it Easy en Early Start
huiswerk vanaf groep 4
lesmethoden Veilig leren lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Taal Actief, Pennenstreken, Wereld in Getallen, Binnenste Buiten, Grenzeloos, Eigentijds,
meer- en hoogbegaafdheid extra opdrachten en Day a Week School
burgerschap en sociale veiligheid Goed gedaan
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

nso aanbieder onbekend

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 50,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018