8e Montessorischool Zeeburg

openbaar | montessori

369 leerlingen (2017-2018)
447 leerlingen (2016-2017)
493 leerlingen (2015-2016)
498 leerlingen (2014-2015)
500 leerlingen (2013-2014)
498 leerlingen (2012-2013)
509 leerlingen (2011-2012)
503 leerlingen (2010-2011)
501 leerlingen (2009-2010)
549 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Borneokade 103
1019 KZ Amsterdam
telefoon (020) 692 25 4
email directie@8emontessorischool.nl
website www.8emontessorischool.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Dependance
D. L. Hudigstraat t.o. nr. 74

(020) 419 08 3

Onderwijs

beschrijving De 8e Montessorischool Zeeburg geeft Montessori onderwijs. Kinderen leren hier van elkaar op hun eigen tempo en met verantwoordelijkheid. Het is een openbare school waar ieder kind welkom is.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze onbekend
eindtijd lange dag 14:50 (onderbouw) 15:00 (bovenbouw)
eindtijd korte dag 12:30 (onderbouw) 12:15 (bovenbouw) (woensdag)
ICT Ipads en Laptops als onderwijs ondersteunde hulpmiddelen
schoolondersteuningsprofiel zorgcoördinator
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8
lesmethoden Leeslijn, Wereld in Getallen, Geobas, Taal op Maat, Tekstverwerken, Woordbouw, Handschrift, Da Vinci, Tussen school en thuis, Techniektorens,
meer- en hoogbegaafdheid methodes Somplex, Somplextra, Vooruit, Rekentijgers, Plustaken Taal en Rekenen, Villa Alfabet
brede en/of culturele ontwikkeling kunstenaar in de klas, dans, toneel en fotografie
religie en rituelen sportdag, schoolvoetbaltoernooi, sinterklaasfeest, het kerstdiner, open podia, jaarlijkse picknicks, voorleesontbijt
burgerschap en sociale veiligheid sociale vaardigheidstraining, faalangstreductietraining groep 3/4, kind-volg-instrument ZIEN
overige bijzonderheden vakleerkracht bewegingsonderwijs, muziekles door docenten van de Muziekschool van Amsterdam

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfcoordinator
nso aanbieder UK, Partou, Small Villa, Beukelseberg

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 28,- (in groep 1 en 2, en 3 en 4, in groep 5 en 6 is de vrijwillige ouderbijdrage 50,- euro, en 75,- euro in groep 7 en 8 )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 06-06-2019