De Zevensprong

algemeen bijzonder | jenaplan

396 leerlingen (2016-2017)
402 leerlingen (2015-2016)
398 leerlingen (2014-2015)
412 leerlingen (2013-2014)
400 leerlingen (2012-2013)
382 leerlingen (2011-2012)
396 leerlingen (2010-2011)
400 leerlingen (2009-2010)
383 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Sint Hubertpad 6
1066 HN Amsterdam
telefoon (020) 408 15 71
email schoolleiding@zevensprong-amsterdam.nl
website www.zevensprong-amsterdam.nl
bestuur Stichting Algemene Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA)

Dependance
Anderlechtlaan 1
1066 HN Amsterdam
(020)-6150434

Onderwijs

beschrijving De Zevensprong is een algemeen bijzondere school die de uitgangspunten van het Jenaplan neemt als grondslag voor het onderwijs. De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat voorop en de school streeft ernaar om de essenties van het Jenaplan doelbewust te integreren in het dagelijks leven op school.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze onbekend
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
schoolondersteuningsprofiel Tweemaal per jaar vindt er een bespreking plaats tussen de leerkracht en IB-er en wordt er een groepsplan opgesteld. De leerlingen worden ingedeeld in verschillende instructiegroepen. Als een kind extra zorg nodig heeft wordt dit meegenomen in het groepsplan of er wordt een individueel plan opgesteld.
vreemde talen Engels in de bovenbouw, Take it Easy
lesmethoden Wereld in getallen, De Leeslijn
taalontwikkeling Taaleiland: een rijke leeromgeving om met taal in aanraking te komen
overige bijzonderheden keuze cursus (keuze uit creatieve vakken)

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten en pleinwachten
kosten tso € 25,00 per jaar
nso aanbieder Impuls en Maikids

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 90,- (vanaf derde kind 60 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018