De Vlaamse Reus

openbaar | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

294 leerlingen (2016-2017)
296 leerlingen (2015-2016)
288 leerlingen (2014-2015)
294 leerlingen (2013-2014)
311 leerlingen (2012-2013)
303 leerlingen (2011-2012)
328 leerlingen (2010-2011)
347 leerlingen (2009-2010)
381 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Hechtelstraat 49
1066 KK Amsterdam
telefoon (020) 346 84 00
email info@devlaamsereus.nl
website www.devlaamsereus.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Dependance
Anderlechtlaan 1
1066 HK Amsterdam
(020)-3468405

Onderwijs

beschrijving De Vlaamse Reus is een openbare school waar iedereen welkom is. De school geeft Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO). Het onderwijs wordt aangeboden in thema's.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag, vrijdag)
schoolondersteuningsprofiel Er is extra ondersteuning mogelijk voor kinderen met een arrangement, kinderen met dyslexie of dyscalculie. De leerlingenbegeleider kan een handelingsplan opstellen voor de extra ondersteuning.
lesmethoden De Grote Reis,
meer- en hoogbegaafdheid Plusgroep, Day a Week School
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) ouders en vrijwilligers
kosten tso € 189,00 per jaar (per periode te betalen / strippenkaart)
nso aanbieder Impuls, Maikids, BSO De Groeivilla

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 30,- (exclusief bijdrage schoolreis)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018