Europaschool

algemeen bijzonder | regulier

338 leerlingen (2017-2018)
302 leerlingen (2016-2017)
292 leerlingen (2015-2016)
276 leerlingen (2014-2015)
239 leerlingen (2013-2014)
646 leerlingen (2012-2013)
599 leerlingen (2011-2012)
560 leerlingen (2010-2011)
483 leerlingen (2009-2010)

Contact

adres Hygiëaplein 8
1076 RT Amsterdam
telefoon (020) 573 08 00
email info@europaschool.espritscholen.nl
website europaschool.espritscholen.nl/home/
bestuur Esprit Scholen

Onderwijs

beschrijving Op de Europaschool zijn alle kinderen welkom ongeacht culturele afkomst of religieuze overtuiging. Het onderwijs is internationaal georiënteerd en is daarom gericht op vroeg vreemde talen onderwijs. De school heeft een Nieuwkomersklas waar leerlingen worden voorbereid op instroom naar het reguliere basisonderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 23
roostertype regulier
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:15 onderbouw 12:30 bovenbouw (woensdag)
ICT aandacht voor mediawijsheid en praktische omgang met ICT vanaf groep 1
leerlingzorg intern begeleider en 'School Wide Positive Behavior Support'
vreemde talen Engels, Frans en Spaans vanaf groep 1 gegeven door vakdocent
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Alles Telt, Wereld in Getallen, Gecijferd Bewustzijn,
schakelklas Nieuwkomersklas
meer- en hoogbegaafdheid begeleider voor meer uitdaging in en buiten de klas
taalontwikkeling vakdocenten Spaans, Engels, Frans
burgerschap en sociale veiligheid Taakspel, protocol media, Positive Behaviour Support methode
overige bijzonderheden vakdocent beweging

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten, Combiwel
kosten tso € 155,00 per jaar (per kind)
nso aanbieder De Voorsprong

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 65,- (Een inkomensafhankelijke bijdrage per kind voor het bekostigen van het Vroeg Vreemde Talenonderwijs: boven modaal: €766; - modaal: €403; - onder modaal: €230 )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 16-07-2018