El Amien II

islamitisch | brede school

318 leerlingen (2016-2017)
305 leerlingen (2015-2016)
299 leerlingen (2014-2015)
216 leerlingen (2013-2014)
219 leerlingen (2012-2013)
227 leerlingen (2011-2012)
243 leerlingen (2010-2011)
300 leerlingen (2009-2010)
318 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Wiltzanghlaan 93
1061 AB Amsterdam
telefoon (020) 488 94 09
email elamien-2@elamien.nl
website www.elamien.nl
bestuur Stichting Nederlands Islamitische Scholen (SNIS)

Dependance
Van Gentstraat 16-A
1055 PE Amsterdam
(020)-7746724

Onderwijs

beschrijving De El Amien II is een bijzondere school, gesticht op islamitische grondslag met de Koran en de Soena als richtinggevend. Als brede school worden onderwijs, cultuur, zorg en welzijn aan elkaar verbonden.
groepsindeling groepsverdeling: voorschool, onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte onbekend
roostertype continu
begintijd 08:45
middagpauze onbekend
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 11:30 of 12:30 afhankelijk van de winter-/zomertijd (vrijdag)
ICT ICT-coördinator voor computeronderwijs
schoolondersteuningsprofiel orthotheek, 'Protocol Leesproblemen en Dyslexie', methoden ZIEN en KIJK
huiswerk staat in weekbericht van alle groepen
lesmethoden Piramide
meer- en hoogbegaafdheid orthotheek
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziekonderwijs, interne cultuur coördinator voor kunst- en cultuuronderwijs
religie en rituelen viering islamitische tradities en feestdagen, gebed (salaat) vanaf groep 6, godsdienstlessen gericht op Islam, kledingvoorschriften
burgerschap en sociale veiligheid methode De Vreedzame School, 'No Blame Approach', veiligheidscoördinator
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder onbekend

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 45,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018