SBO Universum

openbaar | regulier

133 leerlingen (2014-2015)
144 leerlingen (2013-2014)

Onderwijs

beschrijving Universum is een speciale school voor basisonderwijs. Dat betekent dat het leren bij de kinderen op onze school niet vanzelf gaat. Bij de meeste kinderen is er sprake van leer-en/of gedragsproblemen. We gaan uit van wat onze leerlingen wel kunnen en breiden dit verder uit. Wat ze moeilijk vinden wordt ontwikkeld binnen hun eigen mogelijkheden. Op onze school leren de kinderen lezen, schrijven en spellen, taal en rekenen, maar is er ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. (omgang met elkaar, krijgen van zelfvertrouwen).
groepsindeling 4 units met daarbinnen heterogene niveaugroepen
groepsgrootte 15
roostertype onbekend
begintijd 08:45
middagpauze onbekend
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:15 (wo) []
schoolondersteuningsprofiel logopedisten, intern begeleiders, schoolpsycholoog en dyslexieteam
vreemde talen Engels: Take It Easy
lesmethoden Leesweg, Woordbouw Nieuw, Schrijven in de Basischool, RekenZeker, Nieuwsbegrip
brede en/of culturele_ontwikkeling activiteiten met het Muziekatelier, De Krakeling, Cinekid, deelname Kunstschooldag
burgerschap en sociale veiligheid hantering methode Leefstijl, keuken bereiding warme maaltijd aanwezig

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso)
kosten tso
nso aanbieder onbekend

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 30,- (per kind per jaar exclusief schoolreis of schoolkamp 30-75 euro)