Matching en plaatsing in 2017

Dit is een filterbare en sorteerbare tabel met de resultaten van de matching in 2017. Capaciteit, voorkeuren, plaatsingen en uitlotingen worden weergegeven per school en onderwijssoort. Het betreft tabel 3 uit onderzoeksrapport 'Beschrijvende analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2017', van de onderzoekers Gautier, De Haan, Van der Klaauw, Oosterbeek, uit oktober 2017. OCO heeft de tabel filterbaar en sorteerbaar gemaakt. Eerdere onderzoeksrapporten zijn te downloaden op de webpagina School Matching Amsterdam op een Google Site van Pieter Gautier.

Filteren

Om te kunnen filteren op onderwijssoort heeft OCO de kolom 'type' toegevoegd. Leerlingen met dubbeladviezen zijn meegeteld bij het onderste deel van het dubbeladvies, bijvoorbeeld havo bij het dubbeladvies havo/vwo.

Sorteren

Kolommen kunnen oplopend of aflopend gesorteerd worden door op de titel te klikken.

Uitleg over de kolommen

OCO heeft nog een kolom toegevoegd met de titel 'tekort', die kolom toont het verschil tussen de capaciteit en het aantal leerlingen waarvoor de school de 1e voorkeur had. Een tekort wordt met een minteken aangegeven, een overschot is een positief getal. Het getal bovenaan de kolom tekort toont alleen de optelsom van de tekorten (en niet het saldo van tekorten en overschotten). De kolommen met de titel '1e', '2e', '3e', 4e', betreffen de positie op de voorkeurslijst. In de kolom '4e*' gaat het om 4e en verdere voorkeuren. In de kolom 'reservelijst' wordt het totaal aantal uitgelote kinderen weergegeven. Als een leerling bijvoorbeeld op de 4e voorkeur is geplaatst is die leerling op de eerste drie voorkeuren uitgeloot, daarom is het totaal aantal uitgelote kinderen in de kolom 'reservelijst' niet gelijk aan het totaal 'tekort'. 
Download als Excel-bestand
School Niveau Capaciteit 1e 2e 3e 4e* Geplaatst Reservelijst Tekort
Totaal 10.528 7.638 7.204 6.964 41.083 7.594 -910
Zuiderlicht College - DAMU vmbo-b/k/t ±lwoo vmbo-t talentenklas, vmbo-k talentenklas, vmbo-b talentenklas, vmbo-t met lwoo talentenklas, vmbo-k met lwoo talentenklas, vmbo-b met lwoo talentenklas 22 16 0 0 0 16 0 6
Marcanti College vwo vwo lyceum 20 0 0 0 21 0 1 20
Gerrit van der Veen College - DAMU havo+ vwo lyceum talentenklas, havo talentenklas 30 25 0 0 0 25 0 5
Calandlyceum - LOOT vmbo-t/havo/vwo vmbo-t talentenklas, havo talentenklas, vwo lyceum talentenklas 25 21 1 0 0 21 0 4
Joodse SG Maimonides vmbo-t+havo+vwo vwo lyceum, havo, vmbo-t 40 17 1 1 13 17 0 23
Mediacollege Amsterdam vmbo-b ±lwoo+vmbo vmbo-b, vmbo-b met lwoo 26 26 2 0 0 26 0 0
Marcanti College havo, havo/vwo havo 20 1 2 3 108 3 0 19
Mediacollege Amsterdam- vmbo-t±lwoo+vmbo-t/havo vmbo-t, vmbo-t met lwoo 16 14 2 0 1 14 0 2
Mediacollege Amsterdam vmbo-k ±lwoo vmbo-k, vmbo-k met lwoo 33 29 2 2 0 29 0 4
Wellantcollege Vmbo Sloten vmbo-t +/-lwoo vmbo-t, vmbo-t met lwoo 22 11 3 6 39 11 0 11
IJburg College 1 vwo vwo lyceum 20 2 4 1 82 4 0 18
Bernard Nieuwentijt College vmbo-t±lwoo+vmbo-t/havo vmbo-t, vmbo-t met lwoo 50 11 4 5 22 12 0 39
Scholengemeenschap Reigersbos - exell vwo vwo lyceum 50 8 4 3 11 9 0 42
College de Meer vmbo-t±lwoo+vmbo-t/havo vmbo-t, vmbo-t met lwoo 24 5 5 7 54 5 0 19
Spinoza20first vwo vwo lyceum 45 12 5 10 235 20 0 33
Spring high vmbo-t ... vwo vwo lyceum, havo, vmbo-t 60 15 6 12 148 16 0 45
Bernard Nieuwentijt College havo+vwo vwo lyceum, havo 25 2 6 1 27 2 0 23
Mundus College vmbo-t ±lwoo vmbo-t, vmbo-t met lwoo 48 1 6 2 67 1 0 47
IVKO vmbo-t+vmbo-t/havo vmbo-t 65 62 7 5 2 62 0 3
Comenius Lyceum Amsterdam vwo vwo lyceum 52 12 8 15 79 14 0 40
IVKO havo+havo/vwo havo 43 39 8 3 12 39 0 4
Hubertus & Berkhoff vakschool vmbo-b/k ± lwoo vmbo-k, vmbo-b, vmbo-k met lwoo, vmbo-b met lwoo, vmbo-k tto, vmbo-k met lwoo tto 140 108 9 2 2 109 0 32
Marcanti College vmbo-b, vmbo-b/k vmbo-b 20 16 9 12 16 17 0 4
Bindelmeer College - voetbalklas vmbo-b/ vmbo-b profielklas 45 16 9 10 45 18 0 29
Spinoza Lyceum gymnasium - muziek vwo vwo lyceum profielklas 15 4 9 21 180 15 2 11
Open Schoolgemeenschap Bijlmer vmbo-b+vmbo-b/k vmbo-b 30 36 9 8 10 30 8 -6
DENISE - IMYC tto vmbo-t ... vwo vwo lyceum, havo, vmbo-t 17 13 10 15 155 16 0 4
Bindelmeer College - technologieklas vmbo-b/k/t ±lwoo vmbo-t profielklas, vmbo-k profielklas, vmbo-b profielklas, vmbo-t met lwoo profielklas, vmbo-k met lwoo profielklas, vmbo-b met lwoo profielklas 20 9 10 12 29 9 0 11
Bindelmeer College - dans vmbo-b vmbo-b profielklas 54 11 10 6 24 11 0 43
Bindelmeer College - kookklas vmbo-b/k/t ±lwoo vmbo-t profielklas, vmbo-k profielklas, vmbo-b profielklas, vmbo-t met lwoo profielklas, vmbo-k met lwoo profielklas, vmbo-b met lwoo profielklas 20 4 10 11 25 4 0 16
Metis Montessori Lyceum vwo vwo lyceum 25 7 11 15 217 9 0 18
Metis Montessori Lyceum - inf vwo vwo lyceum profielklas 25 13 11 13 101 22 0 12
Lumion (vh Caland 2) vwo vwo lyceum 28 14 12 29 113 14 0 14
Geert Groote College vwo vwo lyceum 46 44 12 13 327 46 10 2
Damstede Lyceum vwo vwo lyceum 50 29 12 12 189 44 0 21
Scholengemeenschap Reigersbos - tto havo+havo/vwo+vwo vwo lyceum tto, havo tto 50 16 12 9 43 17 0 34
Panta Rhei - kookklas vmbo-b/k/t ±lwoo+vmbo-t/havo vmbo-t profielklas, vmbo-k profielklas, vmbo-b profielklas, vmbo-t met lwoo profielklas, vmbo-k met lwoo profielklas, vmbo-b met lwoo profielklas 27 5 12 13 73 5 0 22
Spinoza Lyceum atheneum - muziek vwo vwo lyceum profielklas 9 7 15 15 130 9 10 2
Metis Montessori Lyceum - tech vwo vwo lyceum profielklas 20 7 16 17 169 12 0 13
Metis Montessori Lyceum - inf havo+havo/vwo(+vwo) vwo lyceum profielklas, havo profielklas 25 13 19 16 108 16 0 12
Vinse School vmbo-t/havo/vwo vwo lyceum, havo, vmbo-t 20 12 19 23 414 18 0 8
Metis Montessori Lyceum - tech havo, havo/vwo havo lyceum profielklas 30 21 20 25 162 27 0 9
Panta Rhei - expressieklas vmbo-b/k/t ±lwoo+vmbo-t/havo vmbo-t profielklas, vmbo-k profielklas, vmbo-b profielklas, vmbo-t met lwoo profielklas, vmbo-k met lwoo profielklas, vmbo-b met lwoo profielklas 27 5 20 37 30 6 0 22
Hervormd Lyceum Zuid vwo vwo lyceum 28 5 21 21 661 28 7 23
Wellantcollege Linnaeus vmbo-b/k ±lwoo vmbo-k, vmbo-b, vmbo-k met lwoo, vmbo-b met lwoo 56 14 21 43 111 14 0 42
Calandlyceum - technasium vwo vwo lyceum profielklas 56 45 22 16 104 50 0 11
Pieter Nieuwland College - art/science vwo vwo lyceum profielklas 28 19 22 12 313 28 12 9
Bredero Mavo - sportklas vmbo-t±lwoo+vmb vmbo-t profielklas, vmbo-t met lwoo profielklas 24 9 23 32 57 9 0 15
SvPO havo, havo/vwo, vwo vwo lyceum, havo 64 76 23 55 308 64 32 -12
Mundus College vmbo-k ±lwoo vmbo-k, vmbo-k met lwoo 44 14 23 42 81 16 0 30
Montessori Lyceum Amsterdam vwo vwo lyceum 84 66 24 42 748 84 27 18
Over-Y College - sportklas vmbo-t±lwoo+v vmbo-t profielklas, vmbo-t met lwoo profielklas 48 17 24 7 82 17 0 31
Metis Montessori Lyceum vmbo-t+vmbo-t/havo vmbo-t 56 39 25 40 185 39 0 17
Marcanti College vmbo-t ±lwoo/havo vmbo-t, vmbo-t met lwoo 50 25 25 40 190 27 0 25
Open Schoolgemeenschap Bijlmer havo+havo/vwo+vwo vwo lyceum, havo 120 77 25 23 251 86 0 43
Panta Rhei - game & technologieklas vmbo-b/k/t ±lwoo+vmbo-t/havo vmbo-t profielklas, vmbo-k profielklas, vmbo-b profielklas, vmbo-t met lwoo profielklas, vmbo-k met lwoo profielklas, vmbo-b met lwoo profielklas 27 14 25 39 78 15 0 13
Hervormd Lyceum Zuid - Universalis vwo vwo lyceum profielklas 29 32 26 26 481 29 35 -3
Het Reinart vmbo-t/havo vmbo-t 125 56 27 42 170 61 0 69
De Amsterdamse Mavo vmbo-t+vmbo-t/havo vmbo-t 75 57 27 22 132 57 0 18
Clusius College Amsterdam vmbo-b/k ±lwoo vmbo-k, vmbo-b, vmbo-k met lwoo, vmbo-b met lwoo 110 71 28 43 61 71 0 39
Cartesius Lyceum vwo (incl. gymnasium) vwo lyceum 70 40 28 46 680 70 18 30
IJburg College 1 vmbo-b+vmbo-b/k vmbo-b 5 13 28 15 18 5 11 -8
Panta Rhei - sportklas vmbo-b/k/t ±lwoo+vmbo-t/havo vmbo-t profielklas, vmbo-k profielklas, vmbo-b profielklas, vmbo-t met lwoo profielklas, vmbo-k met lwoo profielklas, vmbo-b met lwoo profielklas 70 31 28 28 87 32 0 39
Pieter Nieuwland College vwo vwo lyceum 28 23 29 31 692 28 9 5
Bredero Mavo - tto vmbo- vmbo-t tto 96 31 29 28 51 31 0 65
Gerrit van der Veen College vwo vwo lyceum 30 18 30 37 796 30 26 12
Spinoza20first havo+havo/vwo havo 60 23 32 21 546 48 0 37
Hervormd Lyceum West - tto havo+havo/vwo+vwo vwo lyceum tto, havo tto 78 32 33 17 160 35 0 46
Berlage Lyceum - tto vwo vwo lyceum tto 56 26 34 31 752 56 9 30
IJburg College 1 havo+havo/vwo havo 60 23 35 41 282 28 0 37
St. Nicolaaslyceum - sportklas vwo vwo lyceum profielklas 28 51 36 35 417 28 59 -23
Mundus College vmbo-b±lwoo+vmbo-b/k±lwoo vmbo-b, vmbo-b met lwoo 76 31 38 44 60 32 0 45
Cartesius 2 havo+havo/vwo havo 56 75 39 47 593 56 47 -19
Vox klassen vwo lyceum, havo, vmbo-t, vmbo-k, vmbo-b, vmbo-t met lwoo, vmbo-k met lwoo, vmbo-b met lwoo 49 35 39 32 182 43 1 14
Spinoza Lyceum - muziekplus havo+havo/vwo havo profielklas 29 33 39 16 159 29 31 -4
Havo de Hof havo+havo/vwo havo 87 54 40 36 259 63 0 33
Open Schoolgemeenschap Bijlmer vmbo-k vmbo-k 70 79 40 20 22 70 16 -9
Geert Groote College havo+havo/vwo havo 66 66 41 64 668 66 33 0
Metis Montessori Lyceum havo+havo/vwo havo 50 21 41 58 426 35 0 29
Lumion (vh Caland 2) havo+havo/vwo havo 84 49 42 48 265 68 0 35
Calandlyceum vwo vwo lyceum 28 15 42 22 127 19 0 13
Calvijn College vmbo-k ±lwoo vmbo-k, vmbo-k met lwoo 120 34 44 37 51 34 0 86
St. Nicolaaslyceum - tto vwo vwo lyceum tto 56 39 45 43 605 56 34 17
Cartesius 2 vwo vwo lyceum 56 50 45 33 452 56 45 6
Comenius Lyceum Amsterdam havo+havo/vwo havo 104 50 45 53 198 64 0 54
Marcanti College vmbo-k ±lwoo vmbo-k, vmbo-k met lwoo 120 92 47 39 67 96 0 28
Spinoza Lyceum gymnasium vwo vwo lyceum 43 27 47 43 794 43 51 16
Spinoza20first vmbo-t+vmbo-t/havo vmbo-t 45 18 47 64 373 29 0 27
Damstede Lyceum havo+havo/vwo havo 118 101 49 25 267 115 0 17
Over-Y College vmbo-t±lwoo+vmbo-t/havo vmbo-t, vmbo-t met lwoo 175 86 52 40 175 86 0 89
IJburg College 1 vmbo-k vmbo-k 15 59 53 41 46 15 48 -44
Fons Vitae Lyceum vwo vwo lyceum 84 41 55 66 1.280 84 48 43
Spinoza Lyceum atheneum vwo vwo lyceum 20 37 55 72 624 20 57 -17
Bindelmeer College vmbo-b/k/t ±lwoo vmbo-t, vmbo-k, vmbo-b, vmbo-t met lwoo, vmbo-k met lwoo, vmbo-b met lwoo 180 49 56 33 97 50 0 131
Geert Groote College vmbo-t+vmbo-t/havo vmbo-t 50 42 62 74 380 50 2 8
Wellantcollege Vmbo Sloten vmbo-b/k ±lwoo vmbo-k, vmbo-b, vmbo-k met lwoo, vmbo-b met lwoo 100 84 62 79 121 85 0 16
Calandlyceum havo+havo/vwo havo 140 110 64 70 311 128 0 30
Open Schoolgemeenschap Bijlmer vmbo-t+vmbo-t/havo vmbo-t 144 128 65 43 137 129 0 16
Berlage Lyceum - tto havo, havo/vwo havo tto 120 69 66 113 958 120 12 51
Bredero Beroepscollege vmbo-b/k ±lwoo vmbo-k, vmbo-b, vmbo-k met lwoo, vmbo-b met lwoo 120 47 72 60 70 48 0 73
De nieuwe Havo havo+havo/vwo havo 140 37 72 32 176 41 0 103
Hervormd Lyceum Zuid havo/+vwo vwo lyceum, havo 112 50 72 76 777 112 16 62
Bredero Mavo vmbo-t±lwoo+vmbo-t/havo vmbo-t, vmbo-t met lwoo 96 45 73 39 95 45 0 51
Stelle College vmbo-b/k ±lwoo vmbo-k, vmbo-b, vmbo-k met lwoo, vmbo-b met lwoo 100 57 73 74 116 63 0 43
College de Meer vmbo-b/k ±lwoo vmbo-k, vmbo-b, vmbo-k met lwoo, vmbo-b met lwoo 126 97 75 87 156 103 0 29
Calvijn College vmbo-b+b/k +/-lwoo vmbo-b, vmbo-b met lwoo 200 57 75 41 71 58 0 143
Zuiderlicht College vmbo-b/k/t ±lwoo+vmb vmbo-t, vmbo-k, vmbo-b, vmbo-t met lwoo, vmbo-k met lwoo, vmbo-b met lwoo 122 73 76 76 200 80 0 49
IJburg College 2 havo+havo/vwo havo 65 60 76 48 518 65 17 5
Montessori College Oost vmbo-b/k/t±lwoo+vmbo-t/havo vmbo-t, vmbo-k, vmbo-b, vmbo-t met lwoo, vmbo-k met lwoo, vmbo-b met lwoo 308 67 78 88 262 73 0 241
IJburg College 1 vmbo-t+vmbo-t/havo vmbo-t 75 54 81 56 230 55 0 21
Panta Rhei vmbo-b/k/t ±lwoo+vmbo-t/havo vmbo-t profielklas, vmbo-k profielklas, vmbo-b profielklas, vmbo-t met lwoo profielklas, vmbo-k met lwoo profielklas, vmbo-b met lwoo profielklas 125 29 83 60 123 30 0 96
Sweelinck College vmbo-t ±lwoo+vmbo-t/ha vmbo-t, vmbo-t met lwoo 140 74 85 90 551 81 0 66
Amsterdam Beroepscollege Noorderlicht vmbo-b,b/k±lwoo vmbo-k, vmbo-b, vmbo-k met lwoo, vmbo-b met lwoo 148 119 87 29 52 124 0 29
Montessori Lyceum Amsterdam vmbo-t+vmbo vmbo-t 140 80 87 100 384 84 0 60
IJburg College 2 vmbo-t+vmbo-t/havo vmbo-t 110 107 91 86 245 110 0 3
Montessori Lyceum Amsterdam havo+havo/vwo havo 168 133 92 98 800 168 27 35
Berlage Lyceum - tto vmbo-t, vmbo-t/havo vmbo-t tto 72 71 93 138 508 72 9 1
Hervormd Lyceum West havo+havo/vwo+vwo vwo lyceum, havo 77 26 97 82 285 34 0 51
St. Nicolaaslyceum vwo vwo lyceum 28 31 98 110 1.025 28 97 -3
Pieter Nieuwland College havo+havo/vwo havo 140 118 99 109 692 140 24 22
Cartesius Lyceum havo+havo/vwo havo 70 127 100 118 798 70 112 -57
Christelijke Sgm Buitenveldert vmbo-t+vm havo, vmbo-t 196 129 101 114 590 159 0 67
St. Nicolaaslyceum - cultuurklas vwo vwo lyceum profielklas 28 42 102 75 355 28 99 -14
Lumion (vh Caland 2) vmbo-t+vmbo-t/havo vmbo-t 132 95 108 110 219 119 0 37
Scholengemeenschap Reigersbos vmbo-k ... vwo vwo lyceum, havo, vmbo-t, vmbo-k 200 90 113 38 116 102 0 110
Gerrit van der Veen College havo+havo/vwo havo 87 99 117 114 823 87 88 -12
Spinoza Lyceum - kunstklas vmbo-t+vmbo-t vmbo-t profielklas 56 104 121 123 345 56 51 -48
Vossius Gymnasium vwo vwo categoraal 140 98 132 139 913 140 96 42
Hervormd Lyceum West vmbo-t+vmbo-t/havo vmbo-t 147 142 133 103 152 147 15 5
Cygnus Gymnasium vwo vwo categoraal 150 193 142 159 814 150 170 -43
Barlaeus Gymnasium vwo vwo categoraal 145 112 150 177 915 145 110 33
Fons Vitae Lyceum havo+havo/vwo havo 116 133 160 186 910 116 138 -17
Huygens College vmbo-b/k/t ±lwoo(/havo) vmbo-t, vmbo-k, vmbo-b, vmbo-t met lwoo, vmbo-k met lwoo, vmbo-b met lwoo 180 111 160 146 269 114 0 69
Calandlyceum vmbo-t+vmbo-t/havo vmbo-t 133 171 160 115 230 133 46 -38
St. Ignatiusgymnasium vwo vwo categoraal 145 150 170 176 806 145 133 -5
Hyperion Lyceum vwo vwo categoraal 140 255 185 133 588 140 226 -115
Het 4E Gymnasium vwo vwo categoraal 168 251 193 142 575 168 218 -83
Spinoza Lyceum havo+havo/vwo havo 58 135 202 188 913 58 189 -77
St. Nicolaaslyceum havo+havo/vwo havo 84 229 214 203 820 84 247 -145
Het Amsterdams Lyceum vwo vwo categoraal 172 280 241 186 922 172 249 -108