College de Meer (CDM)

School voor lwoo, vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Contact

contactpersoon dhr. J. Elzendoorn (adjunct-directeur), dhr. M. El Marzguioui (locatie-directeur)
adres Radioweg 56
1098 NJ Amsterdam
telefoon (020) 694 52 03
email demeer@demeer.org
website www.demeer.org
bestuur ZAAM


Dependance
Lavoisierstraat 2
1098 TH Amsterdam
(020)6949064

leerjaar 3 en 4

Aanmelding

opendagen nog geen open dagen bekend
voorrangsregels voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen en kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur

Onderwijs

onderwijsconcept regulier, competentieontwikkeling
denominatie interconfessioneel
profielen dienstverlening & producten
bijzonderheden onderbouw: Nederlands+, ICT, levensbeschouwelijke vorming, mens en maatschappij, beeldende vorming, muziek, dans; examenvakken: dienstverlening en producten
rooster 08:30, 45 min

Leerlingen

leerlingenaantal 547 (2015-2016)
herkomst duo (gemeente niveau) 88% uit Amsterdam
10% uit Diemen
2% uit Ouder-Amstel
0% uit Amstelveen
0% uit Oostzaan

Brugperiode

duur en indeling brugperiode twee jaar; 5x20 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x22 vmbo-t (met en zonder lwoo)
bijzonderheden brugperiode les door kleine groep docenten (kernteams), zittenblijven niet mogelijk in eerste leerjaar
huiswerkbegeleiding huiswerkbegeleiding (op verzoek of aanwijzing mentor)
studiebegeleiding pluslessen Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie

Zorg

zorgaanbod onderwijshulpverlener, verzuimbegeleiding GGD
screening begrijpend lezen, woordenschat, rekenen
training sociale vaardigheid

Voorzieningen

schoolgebouw onderbouw op Radioweg met per leergebied (verwante vakken) gegroepeerde lokalen, bovenbouw in nieuwbouw Lavoisierstraat
bereikbaarheid tram 9, bus 40 en 65
veiligheid camera's, kluisjescontrole, veiligheidscoördinator, steekproeven gebruik sociale media
kantine bolletje hamburger, pistolet gezond

Extra

ouderbijdrage 2018-2019 € 159 (inclusief meerdaagse excursie)
buitenschools sportdagen, schoolfeest, workshops, aandacht verschillende (religieuze) vieringen
excursies kennismakingskampen Heino en Overasselt, watersportdag Sloterplas, schaatsen Jaap Eden baan, museum, historische stadswandeling
inzet leerlingen leerlingenraad evalueert jaarlijks pestbeleid

Kwaliteit

inspectieoordeel vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t voldoende
schoolklimaat in 2016-2017 6,8 (pesten 6,8)
leerlingoordeel in 2016-2017 6,3 (mening telt 5.4)
ouderoordeel in 2016-2017 8,2 (aanrader 8,3)

Eindexamen

vmbo driejaarsgem. 2016-2018 97.2% geslaagd van 393 kandidaten
vmbo-b laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 economie 6.1 (174 deelnemers in drie jaar)
vmbo-b hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 7.1 (174 deelnemers in drie jaar)
vmbo-k laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 wiskunde 6.2 (109 deelnemers in drie jaar)
vmbo-k hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 6.8 (165 deelnemers in drie jaar)
vmbo-t laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Franse taal 6.0 (30 deelnemers in drie jaar)
vmbo-t hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 7.2 (53 deelnemers in drie jaar)

laatst aangepast op 12-06-2019