St. Nicolaaslyceum (SNL)

School voor havo, tweetalig onderwijs havo, tweetalig onderwijs vwo (atheneum), vwo (atheneum)
tto-juniorschool

Contact

contactpersoon mw. R. Dahlhaus (afdelingsleider eerste klassen), mw. J. Rutten (rector)
adres Beethovenplein 2
1077 WM Amsterdam
telefoon (020) 644 51 51
email sint@nicolaas.nl
website www.nicolaas.nl
bestuur Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ)

Aanmelding

opendagen nog geen open dagen bekend
voorrangsregels voorrang voor kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur

Onderwijs

onderwijsconcept regulier, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
denominatie rooms-katholiek
bijzonderheden onderbouw: tweetalig havo en vwo, levensbeschouwing, podiumkunsten, informatiekunde, beeldende vorming, sportklas (atheneum), cultuurklas (havo); bovenbouw: International Stream (extra Engels); examenvakken: bewegen, sport & maatschappij (BSM), informatica, management & organisatie, Spaans, tekenen, global perspectives, maatschappijwetenschappen, culturele en kunstzinnige vorming, wiskunde C; certificaten: Cambridge & IELTS (Engels), Goethe (Duits), Delf (Frans)
rooster 08:30, 60 min

Leerlingen

leerlingenaantal 1205 (2015-2016)
herkomst duo (gemeente niveau) 80% uit Amsterdam
5% uit Diemen
4% uit De Ronde Venen
3% uit Amstelveen
3% uit Ouder-Amstel

Brugperiode

duur en indeling brugperiode een jaar; 3x28 havo en havo/vwo (waarvan 1 cultuurklas, indeling pas na plaatsing), 1x28 tweetalig havo en havo/vwo, 2x28 vwo (atheneum, waarvan 1 sportklas, indeling pas na plaatsing), 2x28 tweetalig vwo (atheneum)
bijzonderheden brugperiode doubleren onderbouw alleen bij bijzondere omstandigheden
studiebegeleiding bij achterstand verplichte extra les Nederlands, Wiskunde of Engels

Zorg

zorgaanbod orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD
screening instaptoets Nederlands, Engels, wiskunde
training groepstraining faalangst voor brugklas (en examenklas)
dyslexie extra tijd bij toetsen, eventueel ondersteuning met Kurzweil

Voorzieningen

schoolgebouw nieuw gebouw uit 2012, theater, sportzalen, fitness, naast Beatrixpark
bereikbaarheid bus 65, 246, 612, tram 5 en metro 51
veiligheid kluisjes, camera's, antipestbeleid, incidentenprotocol
kantine broodjes en fruit

Extra

ouderbijdrage 2018-2019 € 230 (exclusief sportplusklas, cultuurplusklas en tweetalig onderwijsklassen 285 euro extra, vanaf leerjaar 3 buitenlandse reizen van 175 tot 550 euro extra)
buitenschools Topscore, atletiekdag, Artis, schoolfeest, het Grote Gebeuren (open podium en feest rond 5 december), museumbezoek
excursies dagexcursies, buitenlandse reizen, theater
inzet leerlingen juniormentoren, leerlingenpanel, schoolwacht

Kwaliteit

inspectieoordeel havo en vwo voldoende
schoolklimaat in 2017-2018 7,0 (pesten 6,6)
leerlingoordeel in 2017-2018 6,2 (mening telt 5,7)
ouderoordeel in 2017-2018 7,9 (aanrader 7,9)

Eindexamen

havo driejaarsgem. 2016-2018 85.2% geslaagd van 277 kandidaten
havo laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Duitse taal en literatuur 5.7 (113 deelnemers in drie jaar)
havo hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal en literatuur 7.2 (276 deelnemers in drie jaar)
vwo driejaarsgem. 2016-2018 82.8% geslaagd van 303 kandidaten
vwo laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Duitse taal en literatuur 5.7 (182 deelnemers in drie jaar)
vwo hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal en literatuur 6.8 (303 deelnemers in drie jaar)

laatst aangepast op 20-06-2019