St. Nicolaaslyceum (SNL)

School voor havo, tweetalig onderwijs havo, tweetalig onderwijs vwo (atheneum), vwo (atheneum)
tto-juniorschool

Contact

contactpersoon mw. R. Dahlhaus (afdelingsleider eerste klassen), mw. J. Rutten (rector)
adres Beethovenplein 2
1077 WM Amsterdam
telefoon (020) 644 51 51
email sint@nicolaas.nl
website www.nicolaas.nl
bestuur Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ)

Aanmelding

opendagen geen open dagen meer
voorrangsregels voorrang voor kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur

Onderwijs

onderwijsconcept regulier, zelfstandig, sociaal betrokken en verantwoordelijk
denominatie rooms-katholiek
bijzonderheden tweetalig havo en vwo; sportklas (atheneum), cultuurklas (havo); onderbouw: levensbeschouwing, podiumkunsten, informatiekunde, beeldende vorming; examenvakken: BSM (bewegen, sport, maatschappij), informatica, management & organisatie, Spaans, tekenen, global perspectives, maatschappijwetenschappen, culturele en kunstzinnige vorming; huidige gymnasiumleerlingen kunnen (tweetalig) gymnasium afmaken, voor nieuwe leerlingen wordt geen gymnasium meer aangeboden
rooster 08:30, 60 min

Leerlingen

leerlingenaantal 1205 (2015-2016)
herkomst duo (gemeente niveau) 80% uit Amsterdam
5% uit Diemen
4% uit De Ronde Venen
3% uit Amstelveen
3% uit Ouder-Amstel

Brugperiode

duur en indeling brugperiode een jaar; 3x28 havo en havo/vwo (waarvan 1 cultuurklas, indeling pas na plaatsing), 1x28 tweetalig havo en havo/vwo, 2x28 vwo (atheneum, waarvan 1 sportklas, indeling pas na plaatsing), 2x28 tweetalig vwo (atheneum)
bijzonderheden brugperiode doubleren onderbouw alleen bij bijzondere omstandigheden
studiebegeleiding bij achterstand verplichte extra les Nederlands, Wiskunde of Engels

Zorg

zorgaanbod orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD
screening instaptoets Nederlands, Engels, wiskunde
training groepstraining faalangst voor brugklas (en examenklas)
dyslexie extra tijd bij toetsen, eventueel ondersteuning met Kurzweil

Voorzieningen

schoolgebouw nieuw gebouw uit 2012, theater, sportzalen, fitness, naast Beatrixpark
bereikbaarheid bus 65, 246, 612, tram 5 en metro 51
veiligheid kluisjes, camera's, antipestbeleid, incidentenprotocol
kantine broodjes en fruit

Extra

ouderbijdrage 2018-2019 € 230 (exclusief sportplusklas, cultuurplusklas en tweetalig onderwijsklassen 285 euro extra, vanaf leerjaar 3 buitenlandse reizen van 175 tot 550 euro extra)
buitenschools Topscore, atletiekdag, Artis, schoolfeest, het Grote Gebeuren (open podium en feest rond 5 december), museumbezoek
excursies dagexcursies, buitenlandse reizen, theater
inzet leerlingen juniormentoren, leerlingenpanel, schoolwacht

Kwaliteit

inspectieoordeel havo en vwo voldoende
schoolklimaat in 2017-2018 7,0 (pesten 6,6)
leerlingoordeel in 2017-2018 6,2 (mening telt 5,7)
ouderoordeel in 2017-2018 7,9 (aanrader 7,9)
hoogste cijfer havo 2014-2016 Engelse taal en literatuur 7.1 (245 deelnemers)
laagste cijfer havo 2014-2016 Duitse taal en literatuur 5.6 (84 deelnemers)
hoogste cijfer vwo 2014-2016 Engelse taal en literatuur 6.9 (284 deelnemers)
laagste cijfer vwo 2014-2016 Duitse taal en literatuur 5.7 (143 deelnemers)

Eindexamen

HAVO 2012 93.5% geslaagd van 77 kandidaten
VWO 2012 77.0% geslaagd van 74 kandidaten
HAVO 2013 84.6% geslaagd van 65 kandidaten
VWO 2013 76.5% geslaagd van 68 kandidaten
HAVO 2014 81.6% geslaagd van 87 kandidaten
VWO 2014 83.5% geslaagd van 97 kandidaten
HAVO 2015 76.3% geslaagd van 93 kandidaten
VWO 2015 83.2% geslaagd van 119 kandidaten
HAVO 2016 91.0% geslaagd van 78 kandidaten
VWO 2016 81.2% geslaagd van 101 kandidaten
HAVO 2017 88.7% geslaagd van 106 kandidaten
VWO 2017 84.3% geslaagd van 83 kandidaten

laatst aangepast op 21-03-2019