Montessori Lyceum Oostpoort (MLO)

School voor lwoo, vmbo-b, vmbo-k, vmbo-g, vmbo-t, havo
vwo (onderbouw)

Contact

contactpersoon dhr. Jos Knegt (teamleider eerste jaar), dhr. Sander Jacobs (directeur)
adres Polderweg 3
1093 KL Amsterdam
telefoon (020) 597 98 99
email oostpoort@msa.nl
website www.oostpoort.nl
bestuur Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA)

Aanmelding

opendagen
31
jan
vr 31 jan 2020 van 15:00 tot 20:30
Open dag en -avond
voorrangsregels voorrang voor montessorileerlingen

Onderwijs

onderwijsconcept montessori, talentontwikkeling
denominatie algemeen bijzonder
profielen bouwen, wonen & interieur
economie & ondernemen
mobiliteit & transport
produceren, installeren & energie
zorg & welzijn
bijzonderheden sportklas, ICT-klas, beeldende vorming, informatiekunde, muziek, Spaans, verzorging, wereldoriëntatie, techniek, praktische profiel oriëntatie (PPO); vwo-leerlingen stromen in bovenbouw door naar MML of MLA; ISK (internationale schakelklas voor nieuwkomers)
rooster 08:30, 50 min

Leerlingen

leerlingenaantal 1.202 (2018-2019)
woonplaats 77,1% uit Amsterdam
3,8% uit Diemen
19,1% uit overige

Brugperiode

duur en indeling brugperiode twee jaar; 4x20 internationale schakelklas, 5x20 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 4x22 vmbo-k (met en zonder lwoo), 2x24 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo
huiswerkbegeleiding huiswerkklas begeleid door docenten

Zorg

zorgaanbod counselor, orthopedagoog, logopedist, contactdocenten voor ouders die onvoldoende Nederlands beheersen (Arabisch, Ghanees, Spaans, Turks), vluchtelingencoördinator, verzuimbegeleiding GGD
dyslexie remedial teacher (ook voor hulp taal en rekenen), dyslexiespecialist

Voorzieningen

schoolgebouw modern en licht gebouw uit 2000 (architect en oud-montessorileerling Herman Hertzberger), tussen lokalen en werkplaatsvleugel overdekte multifunctionele binnenplaats 'het rode plein', sporthal aan de overkant
bereikbaarheid tram 3, 7, 9, bus 22, 37, 41, vlakbij station Muiderpoort
veiligheid locker, veiligheidscoördinator
kantine warm pistoletje kaas, broodje gezond

Extra

ouderbijdrage 2017-2018 € 85 (kunst/ict/sportklas 90 euro extra, exclusief werkweek, 3e en 4e leerjaar ca 45 euro extra opleidingskosten)
buitenschools brede schoolactiviteiten met sport (Topscore: streetdance, basketbal, voetbal) en cultuur
excursies museum, theater, schoolreis

Kwaliteit

inspectieoordeel vmbo-b, vmbo-k en vmbo-(g)t voldoende
schoolklimaat in 2017-2018 6,4 (pesten 5,9)
leerlingoordeel in 2017-2018 6,2 (mening telt 5,9)
ouderoordeel in 2017-2018 7,9 (aanrader 7,3)

Eindexamen

vmbo driejaarsgem. 2016-2018 97,2% geslaagd van 395 kandidaten
vmbo-b laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 natuur- en scheikunde I 6.7 (56 deelnemers in drie jaar)
vmbo-b hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 7.6 (199 deelnemers in drie jaar)
vmbo-k laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 natuur- en scheikunde I 6.0 (38 deelnemers in drie jaar)
vmbo-k hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 economie 6.9 (52 deelnemers in drie jaar)
vmbo-g laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Franse taal 4.8 (12 deelnemers in drie jaar)
vmbo-g hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 6.9 (12 deelnemers in drie jaar)
vmbo-t laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Franse taal 5.9 (27 deelnemers in drie jaar)
vmbo-t hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 7.3 (43 deelnemers in drie jaar)

laatst aangepast op 31-10-2019