Over-Y College

School voor lwoo, vmbo-t
onderbouw havo

Contact

contactpersoon mw. E. Groenewoud (teamleider onderbouw), dhr. J. Overvoorde (directeur)
adres Floraweg 170
1032 ZG Amsterdam
telefoon (020) 435 09 99
email info@over-y.nl
website www.over-y.nl
bestuur ZAAM

Aanmelding

opendagen
19
jun
wo 19 juni 2019 van 14:00 tot 16:00
open lesmiddag voor groep 7
voorrangsregels voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen

Onderwijs

onderwijsconcept regulier
denominatie interconfessioneel
bijzonderheden onderbouw: iedere negen weken projectweek, LL&B (levensbeschouwing, loopbaan en burgerschap), science, ict en mediawijsheid, beeldende vorming, muziek, drie lesuren gymles; voor leerlingen sportklas drie uur extra sport per week en examenvak LO-2
rooster 08:25, 50 min

Leerlingen

leerlingenaantal 555 (2015-2016)
herkomst duo (gemeente niveau) 79% uit Amsterdam
10% uit Landsmeer
8% uit Oostzaan
1% uit Zaanstad
1% uit Waterland

Brugperiode

duur en indeling brugperiode een jaar; 3x25 vmbo-t (met of zonder lwoo), 1x25 sportklas vmbo-t (met of zonder lwoo), 2x27 vmbo-t/havo en havo, 1x27 sportklas vmbo-t/havo en havo
huiswerkbegeleiding recht op huiswerkbegeleiding voor lwoo-leerlingen
studiebegeleiding extra studiebegeleiding, bijles

Zorg

zorgaanbod remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD
screening spelling, woordenschat, begrijpend- en technisch lezen, rekenen
training faalangstreductie, sociale vaardigheid
dyslexie faciliteitenkaart en remedial teaching

Voorzieningen

schoolgebouw nieuwe aula
bereikbaarheid bus 34, 35, 37, 391 en 394
veiligheid camera's, kluisjes, conciƫrges
kantine saucijzenbroodje, yoghurt met fruit

Extra

ouderbijdrage 2018-2019 € 275 (inclusief brugklaskamp 95 euro, sportklas 150 euro, kluisverhuur 15 euro, studiereis vierde leerjaar van 325 euro tot 500 euro extra)
buitenschools gezamenlijke vieringen christelijke feestdagen
excursies brugklaskamp, buitenlandreis leerjaar 4, theaterbezoek door theaterklas

Kwaliteit

inspectieoordeel vmbo-t voldoende
schoolklimaat in 2017-2018 6,6 (pesten 6,4)
leerlingoordeel in 2017-2018 6,2 (mening telt 5,6)
ouderoordeel in 2017-2018 7,5 (aanrader 7,8)
hoogste cijfer vmbo-t 2014-2016 wiskunde 6.8 (334 deelnemers)
laagste cijfer vmbo-t 2014-2016 natuur- en scheikunde II 5.8 (86 deelnemers)

Eindexamen

VMBO 2012 90.4% geslaagd van 135 kandidaten
VMBO 2013 90.9% geslaagd van 154 kandidaten
VMBO 2014 91.7% geslaagd van 145 kandidaten
VMBO 2015 96.9% geslaagd van 130 kandidaten
VMBO 2016 88.7% geslaagd van 150 kandidaten
VMBO 2017 91.8% geslaagd van 146 kandidaten

laatst aangepast op 21-03-2019