Over-Y College

School voor lwoo, vmbo-t
onderbouw havo

Contact

contactpersoon mw. E. Groenewoud (teamleider onderbouw), dhr. J. Overvoorde (directeur)
adres Floraweg 170
1032 ZG Amsterdam
telefoon (020) 435 09 99
email info@over-y.nl
website www.over-y.nl
bestuur ZAAM

Aanmelding

opendagen nog geen open dagen bekend
voorrangsregels voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen

Onderwijs

onderwijsconcept regulier, ondernemend leren
denominatie interconfessioneel
bijzonderheden onderbouw: levensbeschouwing, science, ict en mediawijsheid, beeldende vorming, muziek, ondernemend leren (havo), sportklas, projectweken; bovenbouw: technologie & toepassing (vmbo-t); examenvakken: LO-2, levensbeschouwing, loopbaan & burgerschap (LL&B)
rooster 08:25, 50 min

Leerlingen

leerlingenaantal 555 (2015-2016)
herkomst duo (gemeente niveau) 79% uit Amsterdam
10% uit Landsmeer
8% uit Oostzaan
1% uit Zaanstad
1% uit Waterland

Brugperiode

duur en indeling brugperiode een jaar; 3x25 vmbo-t (met of zonder lwoo), 1x25 sportklas vmbo-t (met of zonder lwoo), 2x27 vmbo-t/havo en havo, 1x27 sportklas vmbo-t/havo en havo
huiswerkbegeleiding recht op huiswerkbegeleiding voor lwoo-leerlingen
studiebegeleiding extra studiebegeleiding, bijles

Zorg

zorgaanbod remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD
screening spelling, woordenschat, begrijpend- en technisch lezen, rekenen
training faalangstreductie, sociale vaardigheid
dyslexie faciliteitenkaart en remedial teaching

Voorzieningen

schoolgebouw nieuwe aula
bereikbaarheid bus 34, 35, 37, 391 en 394
veiligheid camera's, kluisjes, conciƫrges
kantine saucijzenbroodje, yoghurt met fruit

Extra

ouderbijdrage 2018-2019 € 275 (inclusief brugklaskamp 95 euro, sportklas 150 euro, kluisverhuur 15 euro, studiereis vierde leerjaar van 325 euro tot 500 euro extra)
buitenschools gezamenlijke vieringen christelijke feestdagen
excursies brugklaskamp, buitenlandreis leerjaar 4, theaterbezoek door theaterklas

Kwaliteit

inspectieoordeel vmbo-t voldoende
schoolklimaat in 2017-2018 6,6 (pesten 6,4)
leerlingoordeel in 2017-2018 6,2 (mening telt 5,6)
ouderoordeel in 2017-2018 7,5 (aanrader 7,8)

Eindexamen

vmbo driejaarsgem. 2016-2018 92.3% geslaagd van 426 kandidaten
vmbo-t laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 natuur- en scheikunde II 5.9 (64 deelnemers in drie jaar)
vmbo-t hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 6.8 (425 deelnemers in drie jaar)

laatst aangepast op 15-05-2019