Vox-klassen

School voor lwoo, vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, havo, vwo (atheneum)

Contact

contactpersoon mw. Anneke Volp (teamleider)
adres Buiksloterweg 85
1031 CG Amsterdam
telefoon (020) 579 72 70
email info@vox.vova.nl
website www.vox-klassen.nl
bestuur Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Aanmelding

opendagen geen open dagen meer
voorrangsregels geen voorrangsregels

Onderwijs

onderwijsconcept project based learning, mixen van talenten
denominatie openbaar
bijzonderheden geen vakken, geen muren, zo min mogelijk boeken, leercoach start dag met bespreken actualiteit en leerdoelen, projecten hebben theoretisch en praktisch deel, brugjaar projecten voor burgerschapsvorming en sociale integratie: maatschappelijk ondernemen, duurzaamheid en religie
rooster 09:00

Leerlingen

leerlingenaantal 70 (2017-2018)

Brugperiode

duur en indeling brugperiode geen brugperiode; 75 plaatsen voor vmbo-b t/m vwo (vmbo met en zonder lwoo)
bijzonderheden brugperiode leerplein zonder klassen, met coachgroepen van ca 15 leerlingen van verschillende niveaus, individueel leerpad
studiebegeleiding coaches, leerpleinbegeleiders, gastdocenten

Zorg

zorgaanbod huisbezoek

Voorzieningen

schoolgebouw eigen gedeelte met leerplein in gebouw van De nieuwe Havo
bereikbaarheid bus 38, 105 en 109 en pont Buiksloterveer

Extra

ouderbijdrage 2018-2019 € 200 (excursies, aanvullende leermiddelen en sportkleding, exclusief kosten benodigde eigen laptop)

Kwaliteit

laatst aangepast op 21-03-2019