Tag: Amsterdam

Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

Blogbericht van 8 oktober 2018

Aanmelding van nieuwkomers op school

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

De Bonusklas in Nieuw-West voor groep 3 t/m 6 door BOOT

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Wat mag en kan de gemeente om de terugloop op de voorschool te stoppen?

Blogbericht van 19 september 2018

Ouders aan het woord over beleidswijziging voorschool

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Uitnodiging: Meepraten over passend onderwijs op 24 september

Blogbericht van 31 augustus 2018

Medezeggenschap stimuleert out-of-the-box denken over lerarentekort

Blogbericht van 18 juli 2018

Te veel zittenblijvers in Amsterdams voortgezet onderwijs

Blogbericht van 10 juli 2018

‘Werkdruk vaak veroorzaakt door combinatie van factoren’

Blogbericht van 15 april 2018

Matching 2018: beste uitslag tot nu toe, ongemak blijft

Blogbericht van 5 april 2018

Onderwijsdebat020: meer geld, meer kansen

Blogbericht van 19 maart 2018

Actiegroep Ouders voor Goed Onderwijs

Blogbericht van 13 maart 2018

Wat heeft de Amsterdamse politiek te vertellen over het onderwijs? #onderwijsdebat020

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Alles is anders in de Vox-klassen


Blogbericht van 14 februari 2018

Idealen najagen op Spinoza20first

Blogbericht van 31 januari 2018

Open dagen MBO Amsterdam in 2018

Blogbericht van 30 januari 2018

Open dagen voor groep 7

Blogbericht van 30 januari 2018

Wat kost de voorschool?

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Amsterdamse peutervoorzieningen veranderen in 2018

Blogbericht van 31 december 2017

Veelgestelde vragen over opstellen voorkeurslijst en aanmelden

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over leerlingen die nog geen plek hebben

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over scholen kiezen

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over de Centrale loting en matching

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het basisschooladviesUit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het bericht van plaatsing

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

OKI-doc

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Huisonderwijs Amsterdam: onderwijs aan zieke leerlingen

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Onderwijs en begeleiding voor vluchtelingen in Amsterdam

Blogbericht van 21 november 2017

Taal- en schakeltraject van de HvA voor vluchtelingen

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

De nieuwkomersklas van basisschool Samenspel

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Nieuwkomers op het MCO

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Praktijkonderwijs voor nieuwkomers: LUCA

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Nieuwkomers op vmbo-niveau: Mundus College

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Nieuwkomers op havo- en vwo-niveau: DENISE

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Zelf leren denken, filosofie op de basisschool

Blogbericht van 20 november 2017

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Monitor transitie jeugd

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Nieuwe aanpak Amsterdam voor jeugdhulp en dyslexie

Blogbericht van 21 augustus 2017

Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2016/2017

Blogbericht van 10 juli 2017

Meepraten over de nieuwe verordening Jeugdhulp?

Blogbericht van 7 juli 2017

De Prijs van Vernieuwing

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

“Het blijft pionieren op deze school.”

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Gaan scholen dit jaar vaker adviezen bijstellen bij heroverweging?

Blogbericht van 12 mei 2017

Dorpsschool in Zuidoost

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Let op: Bijeenkomst uitgesteld! Uitnodiging door OPR PO voor Amsterdamse (G)MR-leden

Blogbericht van 20 april 2017

Matching 2017 plaatst ruim 100 leerlingen meer op 1e voorkeur

Blogbericht van 5 april 2017

Positieve aandacht

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

‘Leraar van de wereld’

Uit vraag en antwoord > Geen categorie