Tag: medezeggenschapsraad

Verkiezingen voor de MR

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Contact met achterban in de medezeggenschap: formele en functionele relatie

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wanneer is een medezeggenschapsraad verplicht?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Waar ligt het medezeggenschapsrecht, bij de MR of GMR?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Geschillen medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

OCO bezoekt ouders Krijtmolen

Blogbericht van 1 oktober 2014

Taken van de medezeggenschapsraad op school

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat staat er in een schoolgids voor het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs