Tag: rechten

Van de basisschool naar het vmbo? Alles over de leerwegen in het vmbo

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat doet een examensecretaris?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is onderwijstijd?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Onderwijswetten

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Ben ik verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat betekent kwalificatieplicht?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Heeft scholier recht om te staken of demonstreren?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

College voor de Rechten van de Mens: Diabeteszorg op school niet vrijblijvend

Blogbericht van 21 januari 2019

Ouders & Onderwijs

Uit vraag en antwoord > Links

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Moet ik nog naar school als ik 18 jaar ben?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Hoe komt het basisschooladvies tot stand?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

OKI-doc

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Vergoeding voor MR-werk

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Mag school beeldmateriaal van leerlingen op de website of Facebookpagina van school plaatsen?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Instemmingsrecht MR bij vrijwillige ouderbijdrage

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

De Amsterdamse noodprocedure voor het basisonderwijs

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Schade door studievertraging

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Welke rechten heb ik als ouder wanneer mijn kind blijft zitten?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Wat betekent de leerlingenkrimp of leerlingendaling in het onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is het recht op onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Onderwijsrecht in het kort

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Welke voorrangsregels gelden bij loting in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

De formele kanten van toelating tot voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Toelating

Hoe verliep de loting voor de invoering van matching?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Is in plaats van een examen Spaans een staatsexamen Arabisch toegestaan in hetzelfde schooljaar?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Wat is leerplicht?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

LAT? CAP? SEM?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Ik ben geschorst van school, help!

Uit vraag en antwoord > Sancties

Wat is een leerlingdossier?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Samenvatting leerplichtwet

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Sancties

De regels voor zittenblijven op de basisschool

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

SP onderzoekt opnieuw ouderbijdrage

Blogbericht van 30 oktober 2013

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Hoe schrijf ik mijn kind in op een basisschool in Amsterdam West?

Blogbericht van 14 augustus 2013

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

OCO-bijeenkomsten in de eerste helft van 2013

Uit vraag en antwoord > Geen categorie