Tag: uitleg

Gratis nieuwsbrieven met inspiratie, kennis en expertise over onderwijs

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Welke VVE-programma’s zijn er?

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Welke niveaus zijn er in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Welke profielen in het vmbo passen bij jou?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Verkiezingen voor de MR

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Profielen die aansluiten bij overstap van vmbo naar mbo

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Contact met achterban in de medezeggenschap: formele en functionele relatie

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Hoe komt het basisschooladvies tot stand?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

OKI-doc

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Thuiszitters en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Vergoeding voor MR-werk

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Mag school beeldmateriaal van leerlingen op de website of Facebookpagina van school plaatsen?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Instemmingsrecht MR bij vrijwillige ouderbijdrage

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Ouders raadplegen als MR

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Kan ik vrijstelling van schoolbezoek krijgen of verlof aanvragen?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat is het Onderwijsschakelloket?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is STOP?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Hoe verloopt de aanmelding voor het Transferium?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Waar gaan leerlingen na het Transferium naar toe?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is het Transferium?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is een bovenschoolse voorziening?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wanneer is een medezeggenschapsraad verplicht?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Inspraak ouders bij bescherming leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Is sponsoring van scholen toegestaan?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Waar ligt het medezeggenschapsrecht, bij de MR of GMR?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Schade door studievertraging

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Adoptiekind op de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Wat betekent de leerlingenkrimp of leerlingendaling in het onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is het recht op onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Veranderingen in het vmbo vanuit leerlingenperspectief

Blogbericht van 11 januari 2015

De toetsing en beoordeling van leerlingen

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Onderwijstijd

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Welke adviezen kan een basisschool geven?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Omvang beroepsgericht programma in het vmbo

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Onderwijsrecht in het kort

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Hoe hoog mag de vergoeding voor (overblijf)ouders zijn?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

De formele kanten van toelating tot voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Hoe verliep de loting voor de invoering van matching?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Profielkeuze in de bovenbouw van het havo en vwo

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs