Veelgestelde vragen over de centrale eindtoets

Hieronder staan de veelgestelde vragen over de centrale eindtoets. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veel gevraagd

Wat gebeurt er als een leerlingen de eindtoets boven verwachting goed maakt?

Wanneer een leerling de eindtoets bovenverwachting goed heeft gemaakt, kunnen de ouders en de leerling in gesprek met de basisschool, dit noemt men ‘heroverwegen’. De basisschool zal dan met de ouders en de leerling de uitslag van de eindtoets en alle andere gegevens van de leerling bespreken, dit kan mogelijk leiden tot een ophoging van het basisschooladvies, maar is niet vanzelfsprekend.

Allereerst gaan de ouders en de leerling na of de leerling het oude basisschooladvies zal behouden, of het nieuwe. Wanneer een leerling graag onderwijs op het niveau van het nieuwe advies wilt volgen, gaan de ouders en de leerling in gesprek met de VO-school van plaatsing. Hopelijk kan de leerling hier onderwijs op het niveau van het nieuwe advies volgen. Kan dit niet omdat er geen plek is of er geen hoger niveau wordt aangeboden, dan moet de leerling op zoek naar een andere VO-school.

Half mei is bekend op welke scholen nog plaats is en kan er met die scholen contact worden opgenomen.

Ook gevraagd

Hoe te handelen als de ouders verwachten dat de leerling de eindtoets beter gaat maken dan het niveau van het basisschooladvies?

Wanneer ouders verwachten dat de leerling de eindtoets beter gaat maken dan het niveau van het basisschooladvies is, is het van belang dat hiermee al  rekening wordt gehouden bij het opstellen van de voorkeurslijst. Zet dan vooral scholen op de voorkeurslijst die ook dat hogere onderwijsniveaus aanbieden. Dan is de kans het grootste dat de leerling na een heroverwogen advies alsnog op de VO-school van plaatsing kan blijven.

Weinig gevraagd

Wanneer is de uitslag bekend?

Rond half mei, dus na de meivakantie, is de uitslag bekend van de eindtoets.

Wat gebeurt er als een leerling de eindtoets minder goed maakt dan verwacht?

Dat is jammer, maar dat verandert niets aan het basisschooladvies of de plaatsing op de VO-school.

Wanneer is de centrale eindtoets?

De cito eindtoets is op 18, 19 en 20 april 2017. Er zijn echter ook scholen die een andere centrale eindtoets doen op andere dagen in april/mei.

Doen alle scholen de cito eindtoets?

Nee. Alle basisscholen doen wel een centrale eindtoets, maar dit is niet altijd de cito eindtoets.

Meer informatie over de centrale eindtoets vindt u op de website van het College voor Toetsen en Examens, Centrale Eindtoets PO.