Veelgestelde vragen over het bericht van plaatsing

Hieronder staan de veelgestelde vragen over het bericht van plaatsing. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veel gevraagd

Een ouder heeft op 3 april 2017 geen e-mail ontvangen met de persoonlijke toegangscode waarmee op 5 april de uitslag kan worden ingezien, met wie kan de ouder contact opnemen?

Wij verzoeken u eerst de ongewenste e-mail te controleren. Is het bericht daar niet terecht gekomen? Neem dan contact op met de MEPS OSVO servicedesk. Hou het ELKK-leerlingennummer bij de hand.

E: servicedesk@mepsosvo.nl

T: 0857-73 14 33

Hoe krijgt een leerling zijn lotnummer te weten?

De lotnummers worden onder toezicht van de notaris willekeurig toegekend aan de leerlingen door de computer op het moment dat de centrale loting en matching plaatsvindt. De lotnummers worden dus niet vooraf bekend gemaakt. Het lotnummer van de leerling wordt, samen met de uitslag van de loting en matching, op 5 april 2017 om 15:30 uur in MEPS getoond.

Wat kan een ouder doen als de gereserveerde plek op een VO-school niet naar tevredenheid is?

Op 5 april 2017 om 15:30 uur wordt de uitkomst van de centrale loting en matching gepubliceerd. Wanneer een ouder niet tevreden is met de plek die voor de leerling is gereserveerd, zal de ouder enkele stappen moeten ondernemen om de leerling op een andere school geplaatst te krijgen. Hierbij moet ouder zich wel realiseren dat het nooit een plek hoger op de oorspronkelijke voorkeurlijst op zal leveren.

 • Ouders melden zich bij de school van plaatsing om de leerling terug te trekken (dit hoeft dus niet de school van oorspronkelijke eerste voorkeur te zijn). Dit is nodig, omdat de VO-school van plaatsing jou eerst moet uitschrijven voordat je op een nieuwe VO-school aangemeld kan worden.
 • De ouder oriënteert zich op de lijst met scholen die nog plekken beschikbaar hebben en passen bij het basisschooladvies van de leerling. Hiervan maakt de ouder opnieuw een voorkeurslijst.
 • Ouders gaan naar de school die op de nieuwe voorkeurslijst de eerste keuze is en melden de leerling aan. Deze aanmeldprocedure is gelijk aan de eerdere keer dat de leerling is aangemeld. Aanmelden kan alleen op 10 en 11 april 2017.
 • Ook nu zal er opnieuw centraal geloot en gematcht worden. Op donderdag 13 april 2017 kun je om 15:30 uur in MEPS zien wat je nieuwe VO-school van plaatsing is geworden.

Ook gevraagd

Wanneer is de plaatsing bekend?

Het plaatsingsbesluit is op woensdag 5 april 2017 vanaf 15:30 uur bekend. Leerlingen die onverhoopt niet geplaatst zijn, omdat hun voorkeurslijst niet genoeg scholen bevatte, worden geïnformeerd over welke scholen nog plek hebben en hoe ze zich opnieuw kunnen aanmelden.

Wanneer en hoe krijgen ouders toegang tot MEPS?

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij de VO-school van eerste voorkeur, wordt er een aantal gegevens van de leerling en de ouder(s) gevraagd, waaronder een e-mailadres. Via dit e-mailadres ontvangen de ouders op maandag 3 april een bericht met een link naar een website: het ouderportaal. Hebben de ouders geen e-mailadres (doorgegeven), dan kan er helaas geen toegang tot MEPS worden gegeven. Deze ouders en leerling kunnen bij de basisschool op 5 april 2017 na 15:30 uur navragen waar de leerling is geplaatst. Alle leerlingen ontvangen na 5 april 2017 een brief van de VO-school waarop ze geplaatst zijn.

Wat ziet een ouder na 5 april 2017 15:30 uur in MEPS?

Op 5 april 2017 na 15:30 uur vindt de ouder in MEPS een aantal relevante zaken:

 • de school van plaatsing;
 • het lotnummer van de leerling in de centrale loting en matching;
 • eventueel de reservelijst waarop de leerling staat als hij/zij lager dan de eerste keuze is geplaatst;
 • een link naar de scholen die voor het corresponderende basisschooladvies nog plek hebben;
 • overige informatie (de veel gestelde vragen); en
 • de contactgegevens van de MEPS-OSVO Servicedesk.

Weinig gevraagd

Is er rekening gehouden met de verwachte drukte in MEPS op de dag van de publicatie van de uitslag van de centrale loting en matching?

Ja, het ouderportaal in MEPS wordt zo simpel mogelijk ingericht zodat dit weinig capaciteit vereist van de digitale omgeving. Dit wordt ook uitvoerig vooraf getest (stresstests). De MEPS OSVO servicedesk zet extra medewerkers in om ouders te woord te staan na de publicatie van de uitslag. De servicedesk is in die periode ook ’s avonds open. Uiteraard kan de wachttijd voor ouders nog steeds oplopen vlak na publicatie. Wij hopen dit zoveel mogelijk te beperken en ouders ook de mogelijkheid te bieden om teruggebeld te worden.

Wat ziet een ouder tussen 3 april en 5 april 2017 15:30 uur in MEPS?

De pagina is klaargezet voor de publicatie en daarom wordt op maandag 3 april de link verzonden. Er is dan nog weinig voor ouders (en leerlingen) te vinden. De pagina met de uitslag is nog niet zichtbaar.

Wanneer en hoe is de MEPS OSVO Servicedesk bereikbaar?

Vanaf maandag 3 april tot en met vrijdag 21 april 2017 is de MEPS-OSVO Servicedesk op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur voor ouders bereikbaar. Dit kan per email of telefonisch. Houdt het ELKK-leerlingennummer bij de hand. Dit nummer staat vermeld op het definitieve aanmeldformulier van de leerling.

E: servicedesk@mepsosvo.nl

T: 0857-73 14 33

Aangepaste openingstijden in verband met publicatie van de uitslag van de centrale loting en matching:

 • maandag 17 april gesloten
 • woensdag 5 april 2017 09:00 uur – 20:00 uur
 • donderdag 13 april 2017 09:00 uur – 20:00 uur

Na vrijdag 21 april 2017 is de servicedesk alleen nog per e-mail bereikbaar. Ouders kunnen hun vraag of terugbelverzoek sturen naar servicedesk@mepsosvo.nl.

Wat gebeurt er na het bekendmaken van de plaatsing?

Dan volgen de kennismakingsmiddagen op de nieuwe VO-school van de leerling op 21 en 22 juni 2017!

Wanneer een leerling op een profielklas is geplaatst, is het mogelijk dat de VO-school intakegesprekken organiseert om nader kennis te maken en samen te beoordelen of deze profielklas echt goed bij de leerling past.