Veelgestelde vragen over het bericht van plaatsing

Hieronder staan de veelgestelde vragen over het bericht van plaatsing. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veel gevraagd

Een ouder heeft op 2 april nog geen e-mail ontvangen met de link naar het ouderportaal waar op 5 april de uitslag kan worden ingezien, met wie kan de ouder contact opnemen?

Wij verzoeken u eerst de ongewenste e-mail te controleren. Is het bericht daar niet terecht gekomen? Neem dan contact op met de MEPS OSVO servicedesk. Houd het 9-cijferige ELK-leerlingennummer bij de hand. Dit nummer staat onder andere vermeld op het definitieve aanmeldformulier van de leerling. Het e-mailadres wordt gecontroleerd en dan kan de link alsnog worden verzonden.

E: servicedesk@mepsosvo.nl

T: 0857-73 14 33

De leerling en zijn/haar ouders kunnen wel op 5 april 2018 na 15:30 uur bij de basisschool navragen waar de leerling is geplaatst. Alle leerlingen ontvangen na 5 april 2018 een brief van de VO-school waarop ze geplaatst zijn.

Hoe krijgt een leerling zijn lotnummer te weten?

De lotnummers worden onder toezicht van de notaris willekeurig toegekend aan de leerlingen door de computer op het moment dat de Centrale loting en matching plaatsvindt. De lotnummers worden dus niet vooraf bekend gemaakt. Het lotnummer van de leerling wordt, samen met de uitslag van de Centrale loting en matching, op 5 april 2018 om 15:30 uur in het ouderportaal getoond.

Wat kan een ouder doen als de gereserveerde plek op een VO-school niet naar tevredenheid is?

Op 5 april 2018 om 15:30 uur wordt de uitkomst van de Centrale loting en matching gepubliceerd. Wanneer een ouder niet tevreden is met de plek die voor de leerling is gereserveerd, zal de ouder enkele stappen moeten ondernemen om de leerling op een andere school geplaatst te krijgen. Hierbij moeten ouders zich wel realiseren dat het nooit een plek hoger op de oorspronkelijke voorkeurlijst op zal leveren.

  • Ouders melden zich bij de school van plaatsing om de leerling terug te trekken (dit hoeft dus niet de school van oorspronkelijke eerste voorkeur te zijn). Dit is nodig, omdat de VO-school van plaatsing jou eerst moet uitschrijven voordat je op een nieuwe VO-school aangemeld kan worden.
  • Ouders en leerlingen oriënteren zich vervolgens op de lijst met scholen die nog plekken beschikbaar hebben en passen bij het basisschooladvies van de leerling. Hiervan wordt er opnieuw een voorkeurslijst gemaakt.
  • Ouders gaan naar de school die op de nieuwe voorkeurslijst de eerste keuze is en melden de leerling aan. Deze aanmeldprocedure is gelijk aan de eerste keer dat de leerling is aangemeld. Aanmelden kan alleen op 6, 9 en 10 april 2018.
  • Ook nu zal er opnieuw centraal geloot en gematcht worden. Op donderdag 12 april 2018 kun je om 15:30 uur in het ouderportaal zien wat je nieuwe VO-school van plaatsing is geworden.

Ook gevraagd

Wanneer is de plaatsing bekend?

Het plaatsingsbesluit is op donderdag 5 april 2018 vanaf 15:30 uur bekend. De basisschool en ouders – mits zij een e-mailadres hebben opgegeven – kunnen vanaf dat moment in het matchings- en plaatsingssysteem (MEPS) zien waar je bent geplaatst. De VO-scholen verzenen op deze dag ook een brief naar alle leerlingen die bij hen zijn geplaatst.

Leerlingen die onverhoopt niet geplaatst zijn, omdat hun voorkeurslijst niet genoeg scholen bevatte, worden geïnformeerd over welke scholen nog plek hebben en hoe ze zich opnieuw kunnen aanmelden.

Wanneer en hoe krijgen ouders toegang tot MEPS?

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij de VO-school van eerste voorkeur, wordt er een aantal gegevens van de leerling en de ouder(s) gevraagd, waaronder een e-mailadres. Via dit e-mailadres ontvangen de ouders op maandag 2 april een bericht met een link naar een website: het ouderportaal. Hebben de ouders geen e-mailadres (doorgegeven), dan kan er helaas geen toegang tot MEPS worden gegeven. De leerling en zijn/haar ouders kunnen dan wel op 5 april 2018 na 15:30 uur bij de basisschool navragen waar de leerling is geplaatst. Alle leerlingen ontvangen na 5 april 2018 een brief van de VO-school waarop ze geplaatst zijn.

Wat ziet een ouder na 5 april 2018 15:30 uur in MEPS?

Op 5 april 2018 na 15:30 uur vindt de ouder in MEPS een aantal relevante zaken:

  • de VO-school van plaatsing;
  • het lotnummer van de leerling in de Centrale loting en matching;
  • eventueel de reservelijst waarop de leerling staat als hij/zij lager dan de eerste keuze is geplaatst;
  • een link naar de VO-scholen die voor het corresponderende basisschooladvies nog plek hebben;
  • overige informatie (de veel gestelde vragen); en
  • de contactgegevens van de MEPS-OSVO servicedesk, waar je vragen, opmerking, klachten en/of bezwaar kan stellen of maken.

Weinig gevraagd

Is er rekening gehouden met de verwachte drukte in MEPS op de dag van de publicatie van de uitslag van de Centrale loting en matching?

Ja, het ouderportaal in MEPS wordt zo simpel mogelijk ingericht zodat dit weinig capaciteit vereist van de digitale omgeving. Dit wordt ook vooraf getest (stresstests). De MEPS OSVO servicedesk zet extra medewerkers in om ouders te woord te staan na de publicatie van de uitslag. Toch kan de wachttijd voor ouders vlak na de publicatie langer zijn dan gebruikelijk. De MEPS OSVO servicedesk hoopt dit zoveel mogelijk te beperken en biedt ouders ook de mogelijkheid om teruggebeld te worden.

Wat ziet een ouder tussen 2 april en 5 april 2018 15:30 uur in MEPS?

De pagina is klaargezet voor de publicatie en daarom wordt op maandag 2 april de link verzonden. Er is dan nog weinig voor ouders (en leerlingen) te vinden. De pagina met de uitslag is nog niet zichtbaar. Wel kun je er de naam van de leerling en zijn/haar voorkeurslijst vinden.

Wanneer en hoe is de MEPS OSVO servicedesk bereikbaar?

Vanaf maandag 2 april tot en met vrijdag 20 april 2018 is de MEPS-OSVO servicedesk op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur voor ouders bereikbaar. Dit kan per email of telefonisch. Houd het ELK-leerlingennummer bij de hand. Dit nummer staat vermeld op het definitieve aanmeldformulier van de leerling.

E: servicedesk@mepsosvo.nl

T: 0857-73 14 33

Na vrijdag 20 april 2018 is de servicedesk alleen nog per e-mail bereikbaar. Ouders kunnen hun vraag of terugbelverzoek sturen naar servicedesk@mepsosvo.nl.

Wat gebeurt er na het bekendmaken van de plaatsing?

Dan volgen de kennismakingsmiddagen op de nieuwe VO-school van de leerling op 26 en 27 juni 2018. Leerlingen krijgen hiervoor een uitnodiging van de nieuwe VO-school. Aanwezigheid op deze kennismakingsmiddagen is belangrijk. Deze dag is de eerste echte kennismaking met de nieuwe VO-school en een leerling leert zijn/haar toekomstige klasgenootjes en de mentor kennen. Ook wordt er informatie gegeven over het eerste schooljaar. Heeft een leerling geen uitnodiging ontvangen of kan hij/zij niet? Neem dan contact op met de VO-school.

Wanneer een leerling in een profielklas is geplaatst, is het mogelijk dat de VO-school intakegesprekken organiseert om nader kennis te maken en samen te beoordelen of deze profielklas echt goed bij de leerling past.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en keuzeinformatie op voschoolkeuze020.nl, dit is de officiële website van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.