Veelgestelde vragen over leerlingen die nog geen plek hebben

Hieronder staan de veelgestelde vragen over leerlingen die nog geen plek hebben. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veel gevraagd

Welke periodes kunnen leerlingen zich aanmelden op een Amsterdamse VO-school?

Tussen 27 februari en 10 maart 2017 melden de meest leerlingen die naar een Amsterdamse VO-school willen zich aan.

Op 10 en 11 april 2017 alleen leerlingen die niet geplaatst zijn door een te korte voorkeurslijst of zich terugtrekken van de eerste school van plaatsing.

Op 29 mei en 30 mei 2017 leerlingen die een heroverwogen basisschooladvies hebben of alsnog zich willen aanmelden voor een Amsterdamse VO-school.

Voor de laatste twee momenten geldt dat er op de voorkeurslijsten alleen VO-scholen kunnen worden opgenomen waar nog beschikbare plekken zijn.

Als een leerling eerst op een VO-school buiten Amsterdam is aangemeld, maar daar niet geplaatst is of toch naar een Amsterdamse VO-school wilt, kan deze leerling zich dan nog aanmelden na de eerste aanmeldingsperiode?

Ja, dat kan op maandag 29 mei en dinsdag 30 mei 2017.

Weinig gevraagd

Wat te doen als een leerling op 5 april 2017 niet geplaatst blijkt te zijn?

Vereniging OSVO probeert alle leerlingen die in de centrale loting en matching niet op een VO-school van hun voorkeurslijst geplaatst kunnen worden op 5 april 2017 vanaf 15:00 telefonisch te bereiken. Deze leerlingen kunnen in de afrondingsfase opnieuw een voorkeurslijst ingedienen. Op deze nieuwe voorkeurslijst (versie 05.04.2017) staan alle VO-scholen die nog plekken beschikbaar hebben. Lees hieronder welke stappen een ouder dan onderneemt:

  • Stap 1

Ouder bekijkt het overzicht van de scholen die nog capaciteit hebben via het ouderportaal. Als de ouder en de leerling nog een school willen bezichtigen kunnen zij hiervoor met de betreffende school een afspraak maken.

  • Stap 2

Ouder vraagt een nieuwe gepersonaliseerde voorkeurslijst aan bij de basisschool. De basisschool kan deze op dezelfde manier downloaden en printen via MEPS. Deze persoonlijke voorkeurslijst is NIET noodzakelijk. Ouders kunnen ook met de lijst van de website voschoolkeuze020.nl en het ELKK nummer van het kind naar de nieuwe VO-school van eerste voorkeur. Enkel de scholen die nog capaciteit hebben staan op de voorkeurslijst vermeld.

  • Stap 3

De ouder meldt de leerling op maandag 10 of dinsdag 11 april 2017 aan bij de nieuwe VO-school van eerste voorkeur van de lijst met met VO-scholen. Zij nemen het BSN-nummer van de leerling, het ELKK-leerlingnummer en de nieuwe voorkeurslijst mee.

  • Stap 4

Ouders zien in het ouderportaal op 13 april 2017 15:30 uur de uitkomst van de centrale loting en matching.