Veelgestelde vragen over leerlingen die nog geen plek hebben

Hieronder staan de veelgestelde vragen over leerlingen die nog geen plek hebben. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veel gevraagd

Welke periodes kunnen leerlingen zich aanmelden op een Amsterdamse VO-school?

Tussen 5 en 16 maart 2018 melden de meeste leerlingen die naar een Amsterdamse VO-school willen zich aan.

Op 6, 9 en 10 april 2018 alleen leerlingen die niet geplaatst zijn door een te korte voorkeurslijst of leerlingen die zich terugtrekken van de eerste school van plaatsing.

Op 28 mei en 29 mei 2018 leerlingen die een heroverwogen basisschooladvies hebben of leerlingen die zich alsnog willen aanmelden voor een Amsterdamse VO-school.

Voor de laatste twee momenten geldt dat er op de voorkeurslijsten alleen VO-scholen kunnen worden opgenomen waar nog beschikbare plekken zijn.

Als een leerling eerst op een VO-school buiten Amsterdam is aangemeld, maar daar niet geplaatst is of toch naar een Amsterdamse VO-school wilt, kan deze leerling zich dan nog aanmelden na de eerste aanmeldingsperiode?

Ja, dat kan op maandag 28 mei en dinsdag 29 mei 2018.

Weinig gevraagd

Wat te doen als een leerling op 5 april 2018 niet geplaatst blijkt te zijn?

Als het niet is gelukt om een leerling te plaatsen omdat zijn/haar voorkeurslijst te kort was, dan krijgt hij/zij snel de kans om je opnieuw aan te melden. De leerling krijgt dan te horen welke VO-scholen nog plek hebben en hoe hij/zij zich opnieuw kan aanmelden. Het streven is dat elke leerling voor de meivakantie een plek krijgt aangeboden. Lees hieronder welke stappen een ouder dan onderneemt:

  • Stap 1

De ouder bekijkt het overzicht van de scholen die nog plek hebben via het ouderportaal. Als de ouder en de leerling nog een school willen bezichtigen, kunnen zij hiervoor met de betreffende school een afspraak maken.

  • Stap 2

De ouder vraagt een nieuwe gepersonaliseerde voorkeurslijst op bij de basisschool met de lijst van VO-schoolkeuzes. De basisschool kan deze op dezelfde manier downloaden en printen via MEPS. Deze persoonlijke voorkeurslijst is NIET noodzakelijk. Ouders kunnen ook met de lijst van de website voschoolkeuze020.nl en het ELK nummer van de leerling naar de nieuwe VO-school van eerste voorkeur. Enkel de scholen die nog capaciteit hebben staan op de voorkeurslijst vermeld.

  • Stap 3

De ouder meldt de leerling op op vrijdag 6, maandag 9 of dinsdag 10 april 2018 aan bij de nieuwe VO-school van eerste voorkeur van de lijst met met VO-scholen. Zij nemen het BSN-nummer van de leerling, het ELK-leerlingnummer en de nieuwe voorkeurslijst mee.

  • Stap 4

De ouder ziet in het ouderportaal op 12 april 2018 15:30 uur de uitkomst van de Centrale loting en matching.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en keuzeinformatie op voschoolkeuze020.nl, dit is de officiële website van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.