Hoe hoog mag de vergoeding voor (overblijf)ouders zijn?

In 2014 kwam een aantal scholen in het nieuws, omdat overblijfouders een te hoge vergoeding kregen. De Belastingdienst besloot deze scholen een hoge naheffing op te leggen. De overblijfouders werden gezien als werknemers. De maximale vergoeding per jaar voor overblijfouders en andere vrijwilligers mag niet meer zijn dan €1500.

Vrijwilligerswerk

Natuurlijk mogen alle ouders helpen op school. Zonder ouders is het niet mogelijk om met de kleuterklas een uitje te maken naar het bos of het sportveld om de hoek. Ouders helpen met schoolactiviteiten, zodat de school geen extra kosten maakt. Veel ouders vinden het leuk om te helpen op school. Het is eigenlijk een vorm van vrijwilligerswerk. De school mag ouders een vergoeding geven voor het helpen, maar dat hoeft niet.

Vrijwilligersvergoeding

Ouders die helpen met schoolactiviteiten op school komen in aanmerking voor een onkosten- of reiskostenvergoeding. De vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Deze vergoeding staat ook wel bekend als de vrijwilligersvergoeding. De school hoeft geen bonnetjes bij te houden van de reiskosten of onkosten van de ouders, omdat het slechts een vergoeding is. Het is niet altijd even makkelijk om te bepalen wat nou een eerlijke vergoeding is. Een overblijfouder die een halve dag in de week helpt kan best €50 per maand ontvangen van de school. Dit geldt ook voor een ouder die voor alle schoolfeesten en activiteiten flyers maakt. Een consult van een ouder aan het schoolhoofd voor zijn gebruikelijke uurtarief van €125 valt waarschijnlijk niet onder de vrijwilligersvergoeding.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding per jaar voor overblijfouders en andere vrijwilligers mag het bedrag van €1500 niet overschrijden. De school mag vergoedingen per maand uitbetalen, bijvoorbeeld €125 per maand. Als het maximumbedrag wordt overschreven, dan loopt de school de kans dat de Belastingdienst een naheffing oplegt. Dit overkwam in september 2014 een aantal basisscholen. De school mag natuurlijk een ouder een marktconform salaris aanbieden voor overblijftaken en andere diensten. Alleen valt dit dan niet onder de vrijwilligersvergoeding. In dat geval geldt een verplichte urenadministratie. De inkomsten worden dan door de Belastingdienst gezien als belastbaar inkomen en de overblijfouders als werknemers.

Meer informatie over de regels rondom vergoeding voor overblijfouders en de vrijwilligersvergoeding is te vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl