VVE, wat betekent dat?

VVE is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. VVE staat voor Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een kinderdagverblijf met VVE. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen. Meestal beoordeelt het consultatiebureau of het wenselijk is dat een kind gebruik gaat maken van VVE. Ook kinderen zonder taalachterstand kunnen naar de voorschool.

Voorschoolse en vroegschoolse educatie

VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse – en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2, de kleuterklassen van de basisschool. Kinderopvangorganisaties bieden voorschoolse educatie aan. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Voorheen was er een verschil tussen peuterspeelzalen (waar de meeste voorscholen door werden georganiseerd) en kinderopvangorganisaties. Sinds 2018 zijn de peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvangorganisaties.

VVE is meer dan taalontwikkeling alleen

VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling. De programma’s richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn bezig met tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.

De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:

  • Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
  • Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Meer informatie over voorschool en indicatie

Meer informatie over de voorschool en of uw kind hiervoor in aanmerking komt, vindt u op de pagina Kan mijn kind naar de voorschool?

Verantwoordelijkheid gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de VVE en bepaalt welke programma’s op de voorschool en de basisschool gebruikt mogen worden. In de gemeente Amsterdam worden verschillende methodes gebruikt, die allemaal landelijk erkend zijn. De meestgebruikte in Amsterdam zijn: Kaleidoscoop, Ko-totaal, Piramide, Sporen en Startblokken. Klik op de links voor meer informatie over deze methodes. Voor meer informatie over voorscholen (en VVE) in Amsterdam kunt u ook de website van de gemeente bezoeken: www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voorschool.