Wanneer mag én moet mijn kind naar de basisschool?

Een kind mag naar school als hij of zij vier jaar is. Een kind moet naar school als hij of zij vijf jaar wordt. Dit betekent dat een kind is ingeschreven bij een school én ook naar deze school gaat.

Onderwijs belangrijk, leerplicht telt

De overheid vindt onderwijs voor minderjarigen belangrijk. Daarom moet iedereen verplicht naar school. Deze verplichting vervalt op je 18e verjaardag. Meer info hierover is te vinden in het artikel Tot welke leeftijd ben ik leerplichtig?

Naar school vanaf 4 jaar

Een kind mag naar school als hij of zij vier jaar wordt (art. 39 lid 1 WPO). Vanaf twee maanden voorafgaand aan de vierde jaardag mogen kinderen een paar dagen wennen (art. 39 lid 3 WPO). Het gaat om maximaal vijf dagen.

Voorbeeld: een kind wordt op 13 mei vier jaar. In de periode tussen 13 maart en 13 mei mag het kind maximaal vijf dagen wennen. Het kind mag vanaf 13 mei volledig naar de basisschool.

Naar school vanaf 5 jaar

In Nederland geldt er een leerplicht. Een kind moet de eerste schooldag van de maand ná de vijfde verjaardag verplicht naar school (art. 3 Lpw). Dit is een plicht van de ouders (art. 2 lid 1 Lpw).

Voorbeeld: een kind gaat nog niet naar de basisschool en wordt op 13 mei vijf jaar. Het kind moet moet vanaf 1 juni volledig naar de basisschool. Dit is een verplichting.

De leerplichtwet schrijft voor dat kinderen op een school staan ingeschreven én deze school regelmatig bezoeken. Meer informatie over de leerplicht is te vinden in het artikel Wat is leerplicht?