Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Het jaar voordat hun kind vier wordt ontvangen ouders een brief van de gemeente Amsterdam, met een oproep om hun kind aan te melden voor de basisschool. Ouders ontvangen bij de brief ook een aanmeldformulier en een informatiebrochure. De geboortedatum van het kind bepaalt in welke aanmeldperiode ouders hun kind moeten aanmelden voor de basisschool. Ouders ontvangen een bewijs van aanmelding.

Oproep aanmelding

Kinderen kunnen zodra ze vier jaar oud worden naar de basisschool. Ouders van kinderen die in het schooljaar 2018-2019 vier jaar worden ontvangen een brief van de gemeente Amsterdam met een oproep om hun kind op tijd aan te melden.

Aanmeldformulier en informatiebrochre

Bij de brief van de gemeente Amsterdam met de oproep om hun kind aan te melden voor de basisschool ontvangen ouders ook een aanmeldformulier dat ze ondertekend bij de basisschool van hun eerste voorkeur in moeten leveren.

Ook ontvangen ouders de informatiebrochure Naar de basisschool: schooljaar 2018-2019, aanmelden en inschrijven in 5 stappen.

Aanmeldperiodes

De geboortedatum van het kind bepaalt in welke aanmeldperiode ouders hun kind moeten aanmelden voor de basisschool.

  • geboortedatum 1 september t/m 31 december 2014:
    aanmeldperiode van 1 november 2017 t/m 8 maart 2018
  • geboortedatum 1 januari t/m 30 april 2015:
    aanmeldperiode van 1 november 2017 t/m 1 juni 2018
  • geboortedatum 1 mei t/m 31 augustus 2015:
    aanmeldperiode van 1 november 2017 t/m 1 november 2018

Ontvangstbewijs

Na inleveren van het aanmeldformulier ontvangen ouders binnen één week een bewijs van aanmelding. Neem direct contact op met de school van aanmelding als er een fout staat in het bewijs van aanmelding of als er geen bewijs van aanmelding ontvangen is binnen één week.

Centrale plaatsing en loting

Na afloop van iedere aanmeldperiode worden de aangemelde leerlingen via een centrale computer geplaatst. Op scholen waarvoor meer belangstelling dan plek is wordt door de centrale computer geloot. Loting gebeurt op basis van de opgegeven voorkeuren van ouders en met toepassing van voorrangsregels.