Wat is een bovenschoolse voorziening?

Een bovenschoolse voorziening is een plek voor leerlingen die tijdelijk niet terecht kunnen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. De leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. De reguliere school voor voortgezet onderwijs kan deze ondersteuning niet bieden.

Tijdelijke plek

Bovenschoolse voorzieningen zijn bedoeld voor leerlingen die in het regulier voortgezet onderwijs tijdelijk niet op hun plek zijn. In een bovenschoolse voorziening krijgen leerlingen extra ondersteuning. Er zijn kleinere klassen, en er is veel persoonlijke aandacht. Het ontwikkelingsproces wordt niet onderbroken. De bedoeling is dat leerlingen na deze tijdelijke ondersteuning terugkeren in het regulier voortgezet onderwijs.

Gedeelde voorziening

Vanwaar de naam? Ieder samenwerkingsverband draagt zorg voor een samenhangend geheel van voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Op de scholen zelf, en daarbuiten. Iedere school zorgt dat het basisondersteuning kan bieden. Daarnaast specialiseren veel scholen zich in een bepaald type ondersteuning. De bovenschoolse voorzieningen worden door de in het samenwerkingsverband samenwerkende scholen gedeeld, en heten daarom ‘bovenschools’.

Twee soorten

Er zijn twee soorten bovenschoolse voorzieningen in Amsterdam: voor een periode van drie maanden STOP en voor zes maanden het Transferium.

De verschillen tussen Transferium en STOPDe verschillen tussen Transferium en STOP (klik op de afbeelding voor een grotere weergave).