Welke profielen in het vmbo passen bij jou?

Leerlingen in het vmbo kiezen een profiel. Elk profiel heeft een beroepsgericht programma. Vmbo-t en de mavo hebben geen beroepsgericht programma. Leerlingen worden in het vmbo voorbereidt op een beroepsopleiding in het mbo. Maar hoe weet je nou welke profielen in het vmbo bij jou passen?
* Meer info over het vakkenpakket op het vmbo en de mavo lees je in Welke vakken krijg je op het vmbo en de mavo?. Meer info over het mbo lees je in Opleidingen, niveaus en leerwegen in het mbo.

Keuze voor een profiel

Leerlingen op vmbo-t volgen enkel theoretische vakken. Zij kiezen dan ook geen beroepsgericht programma. Er zijn scholen die leerlingen op vmbo-t wel een beroepsgericht vak aanbieden. Als de school dit vak verplicht stelt, dan moeten de leerlingen dit vak volgen. Het beroepsgerichte programma bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het mbo. Het is dan ook belangrijk om de eerste twee leerjaren goed na te denken welke richting je op wilt.

Kies een profiel dat aansluit op mbo

Wil je later iets met natuur, milieu of duurzaamheid? Dan is het verstandig om voor de profiel Landbouw te kiezen. Dit programma schenkt aandacht aan de vakken die je later bij een opleiding in het mbo ook volgt. Wil je juist de detailhandel in? Dan is het handig dat je een het profiel economie (vmbo-t en mavo) of economie & ondernemen (vmbo-b, vmbo-k, vmbo-gl) kiest en de vakken economie en Duits of Frans volgt.

MBO Opleidingszoeker

De keuze voor een profiel bepaalt grotendeels de koers voor jouw vervolgopleiding. Het is belangrijk om te kijken welke vakken worden aangeboden in de sector en aan welke vervolgopleiding jij wilt gaan doen. Hulp nodig bij het oriënteren op vervolgopleidingen in het mbo? Gebruik de MBO Opleidingszoeker van OCO! Kijk welke opleidingen er zijn en welke profielen daarbij aansluiten.

 

Profielen in het vmbo

 • Profiel Bouwen wonen & interieur

  Richtingen in het mbo: bouw, metaal, elektro

 • Profiel Produceren, installeren & energie

  Richtingen in het mbo: installatie, ICT, veiligheid

 • Profiel Mobiliteit & transport

  Richtingen in het mbo: logistiek, voertuigen

 • Profiel Media, vormgeving & ICT

  Richtingen in het mbo: ICT, grafisch

 • Profiel Maritiem & techniek

  Richtingen in het mbo: schepen

 • Profiel Zorg en welzijn

  Richtingen in het mbo: uiterlijke verzorging, verzorging

 • Profiel Economie & ondernemen

  Richtingen in het mbo: administratie, detailhandel, dienstverlening

 • Profiel Horeca, bakkerij & recreatie

  Richtingen in het mbo: koken, logistiek, detailhandel

 • Profiel Groen

  Richtingen in het mbo: landbouw en natuurlijke omgeving

 • Profiel Dienstverlening & producten

  Richtingen in het mbo: commerciële dienstverlening, mode en kleding

Profielen vmbo-t en mavo

Er zijn profielen. Hieronder vind je de profielen in vmbo-t en mavo en de mogelijke vervolgrichtingen in het mbo. Het profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken en keuzevakken.

 • Economie

  Richtingen in het mbo: administratie, consumptief, commerciële dienstverlening, mode en kleding

 • Landbouw

  Richtingen in het mbo: landbouw en natuurlijke omgeving, levensmiddelentechnologie

 • Techniek

  Richtingen in het mbo: bouw, grafisch, metaal, voertuigen, elektro, installatie, transport en logistiek

 • Zorg en Welzijn

  Richtingen in het mbo: (uiterlijke) verzorging

Beroepsgerichte programma’s

Er zijn ook scholen waar verschillende beroepsrichtingen gecombineerd worden. Dit heet het intrasectoraal programma. Een intrasectoraal programma is een vmbo-opleiding die bijvoorbeeld handel en administratie samenneemt. Of banket en toerisme. Hierdoor kunnen leerlingen zich zo breed mogelijk oriënteren. De officiële intrasectorale programma’s zijn:

 • dienstverlening en commercie
 • ICT-route
 • sport dienstverlening en veiligheid
 • technologie en commercie
 • technologie en dienstverlening

Een aantal scholen biedt keuzeprogramma’s aan die specifiek gericht zijn op doorstroom naar een mbo-opleiding. Dit zijn sport, dienstverlening, veiligheid, kunst & cultuur en ICT. Afhankelijk van de leerweg kiezen de leerlingen tenslotte in het vrije deel nog één of twee vakken. Informeer bij je mentor of decaan hoe dit bij jou op school geregeld is. Ook hier geldt dat dit per school verschilt.

Afwijken van gekozen profiel na het examen

Niet elke school heeft alle beroepsgerichte vakken in huis. Je kunt dus niet overal voertuigentechniek of uiterlijke verzorging volgen. Hou daar rekening mee bij het kiezen van een school. Vraag tijdens de open dag welke beroepsgerichte vakken de school aanbiedt. Het onderwijsaanbod vindt je ook terug in de schoolgids van de school. Overigens bepaalt jouw profiel niet op welke vervolgopleidingen jij wordt aangenomen. Het is altijd mogelijk om een andere kant op te gaan. Jouw interesses kunnen veranderen en in sommige bedrijfstakken is opeens veel werk te vinden.

Meer informatie over het vmbo

Meer informatie over het mbo