Aanpassing kernprocedure 3e ronde

Geplaatst door OCO op 21 april 2010

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam meldt op zijn website:
In de 2e Ronde zijn helaas enkele tientallen leerlingen voor de tweede keer uitgeloot. Deze groep leerlingen zal zich in de 3e Ronde opnieuw moeten aanmelden.

Voor de 3e Ronde gelden nu de volgende regels:

  • Om de 3e Ronde zo eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben de gezamenlijke besturen van het voortgezet onderwijs in overleg met de gemeente besloten de procedure enigszins aan te passen.
  • Aanmeldingen op maandag 26 en dinsdag 27 april gelden als gelijktijdig aangemeld.
  • Mocht blijken dat er knelpunten zijn in vraag en aanbod, dan overleggen de schoolbesturen gezamenlijk over een oplossing.
  • Mocht u donderdag 29 april nog geen duidelijkheid hebben over de wijze van behandeling van de aanmelding van uw leerling, dan horen wij het graag via de e-mail: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl.


Let op! Aanmeldingen op maandag 26 en dinsdag 27 april worden dus NIET behandeld op volgorde van binnenkomst. Vanaf woensdag 28 april worden aanmeldingen behandeld op volgorde van binnenkomst.