Alcoholgebruik op schoolfeesten en schoolreizen

Geplaatst door Oona van der Linde op 6 juli 2020
Sinds 1 januari 2014 mag er geen alcohol worden verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar. Steeds meer scholen kiezen voor een ‘alcoholvrije school’, een school waar geen alcohol wordt geschonken of gedronken. Ook niet door leerlingen, ouders en docenten boven de 18 jaar. Dit geldt tijdens schoolfeesten, schoolreizen of andere bezigheden. Ondanks dat plezier maken tijdens een activiteit het uitgangspunt is, houden scholen zich aan bepaalde regels om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen. Als de regels worden overtreden, kan de school ervoor kiezen een sanctie op te leggen.

Schoolbeleid en alcohol

Schoolfeesten, schoolreizen en andere excursies zijn momenten waar leerlingen tijdens hun schoolperiode plezier maken. Dat het nuttigen van alcohol niet is toegestaan tijdens zo’n activiteit, wordt voorafgaand benoemd door de school. 

Het gebruik van alcohol op een jonge leeftijd verstoort de ontwikkeling van de hersenen. Scholen hebben een socialiserende functie en dragen de verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid van alcohol te beperken. Ze vervullen hun maatschappelijke taak door leerlingen in een beschermende en veilige omgeving, zonder alcoholgebruik, te voorzien van onderwijs.   

In 2015 gaf maar liefst 80 procent van de scholen voorlichting over alcohol (Trimbos, 2017). Een duidelijk schoolbeleid en het actief betrekken van ouders/verzorgers ondersteunen de beperking van alcoholgebruik onder jongeren.

Het schoolbeleid, de regels en de signalering van alcoholgebruik, verschillen per school. Vraag over het huidige alcoholbeleid bij de desbetreffende school naar meer informatie. 

Alcoholvrije school

Op een alcoholvrije school wordt in het schoolgebouw, op het schoolplein en tijdens andere gelegenheden, zoals excursies, geen alcohol geschonken of gedronken. Het voordeel van een alcoholvrije school is het eenduidige beleid en het verbod op alcoholgebruik tijdens alle schoolactiviteiten. 

Het schoolbeleid en de regels worden op een alcoholvrije school duidelijk gecommuniceerd, richting leerlingen, ouders en personeel. Voor het plaatsvinden van een activiteit, benoemt de school de regels en de mogelijke consequenties.

Een ander kenmerk waaraan je een een alcoholvrije school herkent, is een gevelbordje met het keurmerk ‘Alcoholvrije School’.

Regels voor schoolfeesten

Scholen organiseren jaarlijks schoolfeesten voor hun leerlingen. Om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen, nemen scholen maatregelen bij deze evenementen. Er gelden bijvoorbeeld regels voor de toegang tot het feest en voor alcoholgebruik. Hoe specifiek de regels zijn opgeschreven, verschilt per school.

Hieronder leest u een aantal voorbeelden van het beleid op Amsterdamse middelbare scholen:

Deurbeleid

Op veel scholen is er sprake van deurbeleid waarbij wordt gecontroleerd wie er wel en geen toegang heeft tot het feest. Hiervoor kan de schoolpas van de leerling gevraagd worden. Ook kan aan de deur een controle plaatsvinden of een leerling gedronken heeft voor binnenkomst.

Alcoholverbod

Op schoolfeesten wordt geen alcohol gedronken. Leerlingen die toch alcohol meenemen, worden niet toegelaten tot het feest of verwijderd.

Blaastest

Als de school vermoedt dat leerlingen alcohol hebben gebruikt, kunnen zij gevraagd worden om een blaastest af te nemen. Als blijkt dat er leerlingen onder invloed zijn, wordt hun de toegang tot het feest ontzegd.

Verwijdering

Als een leerling zich tijdens het schoolfeest niet aan de regels houdt, kan tot verwijdering over worden gegaan. De school informeert de ouders en de leerling wordt onder begeleiding naar huis gestuurd. De school kan daarna besluiten om de toegang tot volgende schoolfeesten ook te weigeren.

Ophalen

Scholen adviseren ouders de leerlingen op te halen als het feest voorbij is. Wanneer leerlingen zelf naar huis mogen van hun ouders, ligt de verantwoordelijkheid niet bij de school.

De bovengenoemde regels staan vastgelegd in het ‘Protocol schoolfeesten’ of in de schoolgids. Hieronder staan enkele voorbeelden van protocollen:

Alcohol en schoolreis

Net zoals bij schoolfeesten, is alcoholgebruik op schoolreizen verboden. Ouders worden voorafgaand aan de schoolreis geïnformeerd over de schoolregels, het programma en sancties bij alcoholgebruik. Dit gebeurt via e-mail, per post of tijdens een bijeenkomst op school.

Voorbeelden van controles op alcoholgebruik en/of -bezit:

  • Alcoholtesters;
  • Een inspectie van de kamer.
Tip:
informeer bij de desbetreffende school naar meer informatie over controles van alcoholgebruik op schoolreis. Dit kan per school en activiteit verschillen.

Sancties alcoholgebruik

Scholen kunnen bij alcoholgebruik besluiten een sanctie op te leggen. Na het overtreden van de schoolregels worden ouders ingelicht en betrokken bij de bepaling van de sanctie. Een sanctie moet altijd in verhouding staan tot de overtreding. Voorbeelden van sancties zijn nablijven, schorsing, verwijdering of uitsluiting van een activiteit.

Een voorwaarde om een leerling uit te sluiten voor een activiteit, is dat de school een passende alternatieve dagindeling organiseert.

Is uw kind geschorst of verwijderd na het plaatsvinden van een vergelijkbare situatie? Lees dan voor meer informatie onze artikelen: Ik ben geschorst van school, help! en Verwijdering leerling voortgezet onderwijs.