Als ik 2 keer te laat kom op school moet ik me om kwart voor 8 moet melden, mag dat?

Geplaatst door OCO op 14 november 2008

De regels over te laat komen (en andere regels op school) kan je vinden in het leerlingenstatuut en/of schoolgids van jouw school. Kijk dus op de site van jouw school of vraag je mentor om het leerlingenstatuut.