Autochtonen blijven vaker zitten in beroepsgerichte vmbo

De leerlingen die in het schooljaar 2003/2004 op het voortgezet onderwijs zijn gestart, zijn gevolgd. 90% van de leerlingen in de theoretische leerweg vmbo, havo en vwo zitten na twee jaar nog op dezelfde opleiding. Datzelfde geldt voor 75% van de leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte opleidingen in het vmbo.

10% van de brugklassers uit vmbo-b of vmbo-k is in twee jaar doorgestroomd naar vmbo-t, havo of vwo. 7% van de leerlingen die begon in vmbo-t, havo of vwo is ‘afgezakt’ naar vmbo-k of vmbo-b.

Allochtone meisjes leren beter dan allochtone jongens. Van de allochtone meisjes zakt 10 procent af naar vmbo-b of vmbo-k tegenover 13% van de jongens. En 8 procent van de meisjes gaat vanuit het beroepsgerichte vmbo naar het vmbo-t, havo of vwo tegenover 5 procent van de jongens.

Allochtone leerlingen blijven vaker zitten dan autochtone leerlingen. Maar dit is niet op alle schoolsoorten zo. Autochtone leerlingen die begonnen op vmbo-b of vmbo-k blijven vaker zitten dan allochtone leerlingen.