Belangrijke data bij de overstap naar het VO in schooljaar 2020/2021

Geplaatst door Saaya Bhagwandin op 21 december 2020
Het tijdpad voor de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs loopt van eind januari tot eind juni: eind januari het adviesgesprek, januari en februari de open dagen, begin maart de aanmelding (met voorkeurslijst), begin april de uitslag van de centrale loting & matching, midden april de centrale eindtoets, eind mei de uitslag van de eindtoets en (zonodig) een heroverwegingsgesprek en eind juni een kennismakingsdag op de nieuwe school.

Tijdpad kernprocedure

Voor leerlingen uit groep 8 komt de overstap naar het voortgezet onderwijs steeds dichterbij. Belangrijke data bij deze overstap zijn vastgelegd in het tijdpad van de Kernprocedure. In dit artikel behandelen we de zeven belangrijkste momenten voor ouders en leerlingen in schooljaar 2020/2021. Zie het tijdpad voor meer details. De data hieronder gelden voor leerlingen die naar een Amsterdamse school voor voortgezet onderwijs gaan. De data zijn niet van toepassing op leerlingen die naar het praktijkonderwijs, een tussenvoorziening of de kopklas gaan.

Uiterlijk 1 maart 2021 adviesgesprek

Het schooladvies bepaalt op welk niveau een leerling zich op het voortgezet onderwijs kan aanmelden. In Amsterdam krijgen leerlingen groep 8 uiterlijk 1 maart 2021 het basisschooladvies van de basisschool. Tijdens zo’n gesprek wordt het definitieve schooladvies aan ouders medegedeeld en onderbouwd. De basisschool dient het definitieve schooladvies ook uiterlijk op 1 maart 2021 in te voeren in het systeem.

Januari en februari 2021 open dagen

In januari en februari 2021 vinden de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs plaats. Open dagen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het maken van een schoolkeuze. Op een open dag kunt u een schoolgebouw bekijken, de sfeer proeven en met docenten en leerlingen praten.

8 maart – 19 maart 2021 aanmelding

Op maandag 8 maart 2021 gaat de aanmeldingsperiode van start. In verband met de coronacrisis is de aanmeldingsprocedure dit jaar volledig digitaal. Je hoeft niet naar de school van eerste voorkeur om je daar persoonlijk aan te melden. Je ontvangt op uiterlijk 8 maart 2021 via je basisschool een e-mail van ELK. Daarmee kun je een account aanmaken voor de aanmelding voor de Centrale Loting en Matching.  In deze brief, die ook naar alle leerlingen van groep 8 is gestuurd, lees je hoe je in zes stappen aanmeldt. Vrijdag 19 maart 2021 is de laatste aanmeldingsdag. Het moment van aanmelden heeft geen invloed op de kans dat uw kind op de school van eerste voorkeur wordt geplaatst. Het maakt dus niet uit of u uw kind op 8 maart of pas op 19 maart 2021 aanmeldt. Doe het wel op tijd.

8 april 2021 plaatsingsuitslag

Op donderdag 8 april 2021 wordt de plaatsingsuitslag bekend gemaakt. Per mail ontvangt u de logingegevens voor het ouderportaal. Op 8 april 2021 ziet u in het ouderportaal op welke school uw kind is geplaatst. Hier kunt u ook het lotnummer en eventueel de reservelijst(en) bekijken.

20, 21 en 22 april 2021 centrale eindtoets

Scholen die de centrale eindtoets op papier afnemen, doen dat op 20, 21 en 22 april 2021. Scholen die een digitale eindtoets afnemen, doen dat in die periode op een moment naar keuze.

17 mei – 26 mei 2021 uitslag eindtoets en heroverwegingsgesprek

Is de uitslag van de eindtoets hoger dan het definitieve schooladvies? Dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Dat gebeurt tussen 17 mei en 26 mei 2021. De school kan er voor kiezen het schooladvies naar boven bij te stellen. De school kan er ook voor kiezen het advies te handhaven. In een gesprek met ouders wordt het besluit medegedeeld en onderbouwd. Het schooladvies kan niet naar beneden worden bijgesteld. Uiterlijk 26 mei 2021 dient de basisschool de opgehoogde adviezen in het systeem te hebben ingevoerd.

29 en 30 juni 2021 kennismakingsdag
Dinsdag 29 of woensdag 30 juni kunnen leerlingen kennis maken met hun nieuwe school.