Belangrijke data bij de overstap naar het VO in schooljaar 2019/2020

Geplaatst door Saaya Bhagwandin op 18 november 2019
Het tijdpad voor de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs loopt van eind januari tot eind juni: eind januari het adviesgesprek, januari en februari de open dagen, begin maart de aanmelding (met voorkeurslijst), begin april de uitslag van de centrale loting & matching, midden april de centrale eindtoets, midden mei de uitslag van de eindtoets en (zonodig) een heroverwegingsgesprek en eind juni een kennismakingsdag op de nieuwe school.

Tijdpad kernprocedure

Voor leerlingen uit groep 8 komt de overstap naar het voortgezet onderwijs steeds dichterbij. Belangrijke data bij deze overstap zijn vastgelegd in het tijdpad van de Kernprocedure. In dit artikel behandelen we de zeven belangrijkste momenten voor ouders en leerlingen in schooljaar 2019/2020. Zie het tijdpad voor meer details. De data hieronder gelden voor leerlingen die naar een Amsterdamse school voor voortgezet onderwijs gaan. De data zijn niet van toepassing op leerlingen die naar het praktijkonderwijs, een tussenvoorziening of de kopklas gaan.

24 januari – 7 februari 2020 adviesgesprek

Het schooladvies bepaalt op welk niveau een leerling zich op het voortgezet onderwijs kan aanmelden. Tussen 24 januari en 7 februari 2020 voert de basisschool met ouders adviesgesprekken. Tijdens zo’n gesprek wordt het definitieve schooladvies aan ouders medegedeeld en onderbouwd. Uiterlijk 7 februari 2020 dient de basisschool het definitieve schooladvies in het systeem te hebben ingevoerd.

Januari en februari 2020 open dagen

In januari en februari 2020 vinden de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs plaats. Open dagen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het maken van een schoolkeuze. Op een open dag kunt u een schoolgebouw bekijken, de sfeer proeven en met docenten en leerlingen praten.

2 maart – 13 maart 2020 aanmelding

Op maandag 2 maart 2020 gaat de aanmeldingsperiode van start. U gaat samen met uw kind naar de school van eerste voorkeur. Deze school neemt de voorkeurslijst over in de computer. Neem een identiteitsbewijs mee. Vrijdag 13 maart 2020 is de laatste aanmeldingsdag. Het moment van aanmelden heeft geen invloed op de kans dat uw kind op de school van eerste voorkeur wordt geplaatst. Het maakt dus niet uit of u uw kind op 2 maart of pas op 13 maart 2020 aanmeldt. Doe het wel op tijd.

2 april 2020 plaatsingsuitslag

Op donderdag 2 april 2020 wordt de plaatsingsuitslag bekend gemaakt. Per mail ontvangt u de logingegevens voor het ouderportaal. Op 2 april 2020 ziet u in het ouderportaal op welke school uw kind is geplaatst. Hier kunt u ook het lotnummer en eventueel de reservelijst(en) bekijken.

15, 16 en 17 april 2020 centrale eindtoets

Scholen die de centrale eindtoets op papier afnemen, doen dat op 15, 16 en 17 april 2020. Scholen die een digitale eindtoets afnemen, doen dat in die periode op een moment naar keuze.

Let op: In 2020 vindt geen eindtoets en ook geen heroverweging plaats. Dit is het gevolg van noodmaatregelen om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zie voor meer informatie over tijdelijke wijzigingen Corona op school: wat zijn de regels?

11 mei – 27 mei 2020 uitslag eindtoets en heroverwegingsgesprek

Is de uitslag van de eindtoets hoger dan het definitieve schooladvies? Dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Dat gebeurt tussen 11 mei en 27 mei 2020. De school kan er voor kiezen het schooladvies naar boven bij te stellen. De school kan er ook voor kiezen het advies te handhaven. In een gesprek met ouders wordt het besluit medegedeeld en onderbouwd. Het schooladvies kan niet naar beneden worden bijgesteld. Uiterlijk 27 mei 2020 dient de basisschool de opgehoogde adviezen in het systeem te hebben ingevoerd.

Let op: In 2020 vindt geen eindtoets en ook geen heroverweging plaats. Dit is het gevolg van noodmaatregelen om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zie voor meer informatie over tijdelijke wijzigingen Corona op school: wat zijn de regels?

23 en 24 juni kennismakingsdag

Maandag 23 of dinsdag 24 juni kunnen leerlingen kennis maken met hun nieuwe school.