Omvang beroepsgericht programma in het vmbo

Geplaatst door Kaja Sariwating op 12 december 2014
De leerweg in de bovenbouw van het vmbo bepaalt het niveau van de lesstof én de omvang van het beroepsgericht programma. Leerlingen in vmbo-t krijgen in principe geen beroepsgericht programma.

Omvang beroepsgericht programma

Het vmbo is vanaf het derde leerjaar ingedeeld in verschillende leerwegen. De gekozen leerweg bepaalt de omvang van het beroepsgericht programma. Zowel de kaderberoepsgerichte leerweg als de basisberoepsgerichte leerweg kent een beroepsgericht programma van 12 uur per week. Het niveau van de lesstof ligt bij de kaderberoepsgerichte leerweg ligt iets hoger ten opzichte van de basisberoepsgerichte leerweg. De gemengde leerweg kent een beroepsgericht programma van 4 uur per week. Dit is tevens het enige verschil met vmbo-t. De vakken zijn ook van hetzelfde niveau.

Geen beroepsgericht programma vmbo-t

Leerlingen van de theoretische leerweg volgen in principe geen beroepsgericht programma, omdat zij geen sector kiezen. Het is mogelijk dat de school hier van afwijkt. De school kan bijvoorbeeld een vak als Technologie verplicht stellen voor alle vmbo-leerlingen. Het precieze vakkenpakket kun je nalezen in de schoolgids van jouw school.