BOinK

BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen) is de vereniging die de positie van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen ondersteunt en versterkt.

Op landelijk niveau vertegenwoordigt BOinK de belangen van ouders bij beleidsmakers, politici en in adviesraden. Op deze manier oefent BOinK invloed uit op wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang.
Vanuit het bureau ondersteunt BOinK haar leden onder andere met een dagelijks spreekuur via telefoon en e-mail, de website, het magazine en een breed aanbod van brochures en cursussen.

BOinK werd begin jaren negentig opgericht door een groep betrokken ouders. Zij wilden een landelijke organisatie in het leven roepen om de belangen van ouders in de kinderopvang te behartigen. BOinK begon als een project van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en is sinds 1995 een zelfstandige vereniging met een professioneel bureau. Uit de groei van het aantal leden van BOinK en uit de reacties tijdens het telefonisch spreekuur, op trainingen en bij lezingen en de jaarlijkse regiobijeenkomsten, blijkt dat veel ouders behoefte hebben aan een landelijke vereniging die ouders informeert, ondersteunt en opkomt voor gezamenlijke belangen. Op dit moment vertegenwoordigt BOinK ruim 500 peuterspeelzalen en ongeveer 80% van alle ouders met kinderen in de kinderopvang.

Zie voor meer informatie www.boink.info.