Rechten en plichten

Om gelijkwaardige partner van school te kunnen zijn moeten ouders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, OCO zet deze informatie op een rijtje zodat ouders conflicten kunnen deëscaleren. Amsterdamse ouders kunnen bij problemen met school bellen met de gratis helpdesk van OCO.

Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Niet beschikken over schoolboeken geen reden om toegang tot les te weigeren

Bekostigingssanctie

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwensinspecteur?

Raadpleeg bij sexueel, fysiek of geestelijk geweld de vertrouwensinspecteur

Maakt een klachtenprocedure bemiddeling onmogelijk?

Wat is de scholierenvergoeding in Amsterdam?