Blog

Dit blog bevat (Amsterdams) onderwijsnieuws, achtergronden en berichten over activiteiten van OCO.

Tweede Kamer wil meer sturing op passend onderwijs

17 juli 2019

Opvallend grote verschillen in slaagpercentages

12 juni 2019

Te veel gezakte vo-examenkandidaten in Amsterdam

Kansenongelijkheid door onderadvisering gewichtenleerlingen

17 april 2019

17 april 2019: Hoge verwachtingen

10 april 2019

Onderwijsinspectie: leerlingen scoren slecht op taal en rekenen

10 april 2019

Maakt echt luisteren het verschil?

3 april 2019

Meer opstroom dan afstroom

7 maart 2019

Het geheim van het Comenius Lyceum: hard werken


5 maart 2019

Denkers en doeners

5 februari 2019

Het ene vwo is het andere niet

27 januari 2019

Keuzevrijheid Eindtoets: gevolgen voor kansengelijkheid?

26 januari 2019

College voor de Rechten van de Mens: Diabeteszorg op school niet vrijblijvend

21 januari 2019

Uitnodiging ‘Small Talks’ ondersteuningsplan VO passend onderwijs

18 december 2018

Wanneer past passend onderwijs?

18 december 2018

Opvallend veel zeer zwakke basisscholen in Amsterdam

12 oktober 2018

Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

8 oktober 2018

Wat mag en kan de gemeente om de terugloop op de voorschool te stoppen?

19 september 2018

Uitnodiging: Meepraten over passend onderwijs op 24 september

Medezeggenschap stimuleert out-of-the-box denken over lerarentekort

18 juli 2018

Te veel zittenblijvers in Amsterdams voortgezet onderwijs

10 juli 2018

Examenuitslag: spannend voor kandidaat én school

12 juni 2018

‘Werkdruk vaak veroorzaakt door combinatie van factoren’

15 april 2018

Matching 2018: beste uitslag tot nu toe, ongemak blijft

5 april 2018

Onderwijsdebat020: meer geld, meer kansen

19 maart 2018

Actiegroep Ouders voor Goed Onderwijs

13 maart 2018

Wat heeft de Amsterdamse politiek te vertellen over het onderwijs? #onderwijsdebat020

Alles is anders in de Vox-klassen


Idealen najagen op Spinoza20first

Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2017/2018

31 januari 2018

Wanneer zijn de open dagen voor het MBO in Amsterdam in 2018?

Amsterdamse peutervoorzieningen veranderen in 2018

31 december 2017

Onderwijs en begeleiding voor vluchtelingen in Amsterdam

21 november 2017

Taal- en schakeltraject van de HvA voor vluchtelingen

De nieuwkomersklas van basisschool Samenspel

Nieuwkomers op het MCO

Praktijkonderwijs voor nieuwkomers: LUCA

Nieuwkomers op vmbo-niveau: Mundus College

Nieuwkomers op havo- en vwo-niveau: DENISE

Zelf leren denken, filosofie op de basisschool

20 november 2017

Nieuwe aanpak Amsterdam voor jeugdhulp en dyslexie

21 augustus 2017

Instemmingsrecht passend onderwijs voor ouders vanaf 1 augustus 2017

31 juli 2017

Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2016/2017

10 juli 2017

Meepraten over de nieuwe verordening Jeugdhulp?

7 juli 2017

“Het blijft pionieren op deze school.”

Gaan scholen dit jaar vaker adviezen bijstellen bij heroverweging?

12 mei 2017

Geen extra zorgleerlingen in de klas

9 mei 2017

Dorpsschool in Zuidoost

Let op: Bijeenkomst uitgesteld! Uitnodiging door OPR PO voor Amsterdamse (G)MR-leden

Matching 2017 plaatst ruim 100 leerlingen meer op 1e voorkeur

5 april 2017