Data en tips 2e ronde Kernprocedure 2011

Geplaatst door OCO op 11 maart 2011

In de Kernprocedure is het verloop van de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs nauwkeurig vastgelegd. Elders op deze site wordt uitgelegd welke citoscores leerlingen moeten halen om volgens hun schooladvies geplaatst te kunnen worden. Hieronder wordt ingezoomd op de tweede ronde in de Kernprocedure van 2011. Data tweede ronde Vanaf vrijdag 8 april staat op de website van de Gemeente een lijst met scholen die nog plaats hebben in de tweede ronde. Deze lijst zal dan ook op de website van OCO geplaatst worden. U kunt uw kind bij de nieuwe school aanmelden van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april. Alle leerlingen die zich dan aanmelden, worden tegelijk behandeld. Er gelden tijdens deze aanmeldronde geen voorrangsregels. Op 22 april krijgt u bericht of uw kind wordt toegelaten op deze school van tweede keus. Als u uw kind ná 15 april aanmeldt op een school, geldt wie het eerst komt. U krijgt dan uiterlijk 28 mei bericht of uw kind wordt toegelaten. Let in de tweede ronde ook op kwaliteit De ervaring uit eerdere jaren leert dat ouders in de tweede ronde vooral kijken naar afstand en minder naar kwaliteit. OCO adviseert u wel op de kwaliteit te letten, ook in de tweede ronde zijn er nog relevante kwaliteitsverschillen tussen scholen. Gaat uw voorkeur toch uit naar een school die minder goed scoort in de ogen van de onderwijsinspectie, doet u dan in ieder geval navraag op die school naar de verbeterplannen voordat u zich laat overtuigen. Op de scholenpagina’s van OCO vindt u informatie voor de keuze van een nieuwe school. Hier vindt u ook het opbrengstenoordeel van de onderwijsinspectie, u kunt daar natuurlijk ook voor kijken op www.onderwijsinspectie.nl. Zomervakantie dichterbij en nog steeds geen duidelijkheid, bel voor hulp! Het is belangrijk dat u en uw kind op tijd weten naar welke school uw kind gaat na de zomervakantie. Als het te lang duurt, schakel dan hulp in. U kunt OCO bellen op 020-330 63 20 voor al uw vragen. Klachten over de Kernprocedure? Heeft u klachten over de uitvoering van de Kernprocedure? Meldt deze bij het Informatiepunt Kernprocedure van de gemeente Amsterdam per telefoon op 020 – 251 81 51 of per e-mail naar kernprocedure@dmo.amsterdam.nl.