De jeugdhulp in cijfers

Geplaatst door Floor Kaspers op 6 augustus 2015
Door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de laatste cijfers over het gebruik van jeugdhulp in het eerste kwartaal van 2015 gepubliceerd. In dit artikel vindt u een overzicht van de jeugdhulp in cijfers. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijke voor de jeugdhulp in Nederland. De nieuwe jeugdwet regelt de hulp, ondersteuning en behandeling voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Daarbij gaat het om veel verschillende voorzieningen zoals jeugdbescherming, begeleiding voor kinderen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of autisme en opvoedhulp.

Meeste jeugdhulp voor kinderen op de basisschool

De helft van alle jeugdhulp in Nederland wordt geboden aan kinderen en hun ouders in de basisschoolleeftijd. Ruim 7% van de kinderen van 4 tot en met 11 maken gebruik van jeugdhulp.
Allochtone kinderen maken minder vaak gebruik van jeugdhulp dan autochtone kinderen. Verder zijn jongens sterk oververtegenwoordigd. 85 duizend meisjes en 129 duizend jongens kregen in het eerste kwartaal van 2015 jeugdhulp. In grote steden wordt relatief meer jeugdhulp ingezet dan in kleinere gemeenten.

Jeugdhulp in cijfers: Amsterdam

In Amsterdam maakten in het eerste kwartaal van 2015 7870 kinderen en jongeren gebruik van jeugdhulp. Het grootste deel hiervan (5895) gaat om ‘jeugdhulp zonder verblijf’. Dat betekent dat deze kinderen en jongeren thuis wonen.

Wanneer we rekening houden houden met het aantal kinderen en jongeren per stadsdeel, wordt in Zuidoost en Noord het meest gebruik gemaakt van jeugdhulp. In Nieuw West en Zuid gebruiken relatief weinig gezinnen jeugdhulp.

De publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek met de jeugdhulp in cijfers over het eerste kwartaal van 2015 kun je hier downloaden: Jeugdhulp 1e kwartaal 2015