De nieuwe leerplicht: startkwalificatie

Geplaatst door OCO op 21 augustus 2007
Op 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht ingevoerd. Dit betekent dat iedere jongere leerplichtig is tot zijn of haar 18de verjaardag, tenzij hij of zij een startkwalificatie heeft. Deze regeling is in de plaats gekomen van de gedeeltelijke leerplicht.

Op dit moment gelden een mbo 2 en een havo of vwo diploma als startkwalificatie. Voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt is een diploma nodig. Een startkwalificatie vergroot de kans om een baan te vinden.

Voldoen aan de kwalificatieplicht kan door volledig dagonderwijs te volgen of door een combinatie van leren en werken.
De kwalificatieplicht houdt ook in dat leerlingen na het behalen van het vmbo-diploma een overstap moet maken naar een mbo-opleiding.

Jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen, worden geholpen naar een passend onderwijs- of leertraject. Jongeren die tussen 1 augustus 2006 en 31 juli 2007 17 jaar werden, vallen onder de overgangsregeling. Dit betekent dat zij zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

De volledige leerplicht geldt voor kinderen vanaf vijf jaar tot en met het schooljaar waarin ze zestien worden. Vervolgens geldt de kwalificatieplicht tot de 18e verjaardag, tenzij de jongere een startkwalificatie heeft.

De Gemeente Amsterdam heeft een folder over de nieuwe leerplicht gemaakt. Deze folder is bedoeld voor ouders (po, vo en mbo) en leerlingen van 16 t/m 18 jaar en kunt u onderaan dit artikel downloaden.

Iedereen naar school – informatie over leerplicht