Wat is doubleren?

Geplaatst door OCO op 29 november 2006

Wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind achterblijven bij die van klasgenoten en er geen andere oplossing is, kan het voor een kind soms goed zijn om het leerjaar over te doen. Doubleren of zittenblijven wordt zo veel mogelijk vermeden.

Tussen de diverse scholen bestaan er verschillen van mening over het nut van zittenblijven.