Geen ‘radicalisering’, wel groeiende intolerantie

Verschillende interpretaties van radicalisme
Opgeteld zijn de vormen van intolerantie, samen met de vaak gebrekkige sociale integratie in de gezinnen en de toenemende segregatie voor schoolleiders soms aanleiding dit te zien als ontluikend radicalisme. Opmerkelijk is dat het begrip radicalisme daarbij heel divers ge