Gratis schoolboeken in voortgezet onderwijs

Schoolboeken worden gratis in het hele voortgezet onderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009. Dat heeft de ministerraad beslist. Voorwaarde is dat de leerling staat ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd.

Gratis
Lesmateriaal dat vanaf volgend schooljaar gratis wordt:

  • leerboeken
  • werkboeken
  • project- en tabellenboeken
  • examentrainingen/bundels
  • eigen leermateriaal van de school
  • bijbehorende cd’s en/of dvd’s
  • én de (toegang-)kosten van digitaal leermateriaal die de school voorschrijft in één specifiek leerjaar.

Niet gratis
Sommige lesmaterialen en ondersteunende materialen worden niet gratis beschikbaar omdat deze voor meer kinderen van een gezin gebruikt kunnen worden of direct persoonsgebonden zijn. Voorbeelden daarvan zijn: atlas, woordenboek, agenda en de kosten van ICT-applicaties zoals bijvoorbeeld een tekstverwerkingsprogramma. Ook zaken als rekenmachines, laptop, sportkleding, gereedschap, schriften/multomap, pennen en dergelijke blijven voor rekening van de ouders.

WTOS
Voor minder draagkrachtige ouders blijft de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Deze tegemoetkoming wordt per 1 augustus 2008 verlaagd met de kosten van een gemiddeld schoolboekenpakket, namelijk 308 euro per leerling per schooljaar.