Gratis schoolboeken in voortgezet onderwijs

Geplaatst door Atya al Mansouri op 3 december 2019
Sinds de invoering van de Wet Gratis Schoolboeken (WGS) in 2008 bieden middelbare scholen gratis schoolboeken aan. Een voorwaarde is dat de leerling staat ingeschreven bij een school voor het voortgezet onderwijs die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt bekostigd. Sommige lesmaterialen vallen niet onder de gratis schoolboeken. Scholen mogen om een borg vragen aan de ouders. Ouders zijn niet verplicht om deze borg te betalen. Gezinnen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een scholierenvergoeding

Gratis schoolboeken

In 2008 is de Wet Gratis Schoolboeken in werking getreden. Sindsdien verstrekken middelbare scholen gratis schoolboeken aan leerlingen. De Wet Gratis Schoolboeken is ingevoerd met het doel om de kosten voor ouders te beperken en de marktwerking op de boekenmarkt te verbeteren. Een voorwaarde is dat de leerling staat ingeschreven bij een school voor het voortgezet onderwijs die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd.

Wat valt er onder ‘gratis schoolboeken’?

De volgende lesmaterialen zijn voor leerlingen in het voortgezet onderwijs gratis:

 • leerboeken;
 • werkboeken;
 • projectboeken en tabellenboeken;
 • examentrainingen en examenbundels;
 • eigen leermateriaal van de school;
 • de licentiekosten van digitaal lesmateriaal;
 • cd’s en dvd’s met lesmateriaal.

Niet gratis

Bepaald lesmateriaal wordt niet bekostigd door de school. Hierbij gaat het om materiaal dat persoonsgebonden is en langer dan een schooljaar meegaat. De volgende lesmaterialen zijn niet gratis voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs:

 • atlassen;
 • woordenboeken;
 • rekenmachines;
 • agenda’s;
 • gymkleren;
 • gereedschap;
 • schriften en mappen;
 • pennen.

Borg voor schoolboeken

Alhoewel de schoolboeken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs gratis zijn, mogen scholen een borg vragen aan ouders voor schoolboeken. Ouders zijn niet verplicht om de borg te betalen, de borg wordt beschouwd als een vrijwillige ouderbijdrage. Scholen vragen een borg zodat leerlingen fatsoenlijk omgaan met de boeken. Wanneer de leerlingen de boeken in goede staat retourneren, ontvangen ouders hun borg terug. De borg wordt ingehouden als de boeken kwijt of beschadigd raken. Ouders die geen borg betalen, moeten bij het inleveren van de boeken de schade zelf betalen.

Scholierenvergoeding

Ouders van schoolgaande kinderen kunnen in aanmerking komen voor een scholierenvergoeding. De scholierenvergoeding geldt voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Zie hiervoor het artikel Wat is de scholierenvergoeding in Amsterdam?