Herziene lijst met beschikbare plaatsen in de 3e ronde 2010

Geplaatst door OCO op 23 april 2010

De lijst met beschikbare plaatsen voor de derde ronde van de Kernprocedure is beschikbaar (zie donwload). Op deze lijst is een aantal wijzigingen tov van gisteren in rood aangegeven. Eerder werd deze week al bekend dat er enkele tientallen leerlingen zijn uitgeloot in de tweede ronde van de Kernprocedure. Ook zijn de regels in de derde ronde aangepast.

Voor de 3e Ronde gelden nu de volgende regels:

  • Om de 3e Ronde zo eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben de gezamenlijke besturen van het voortgezet onderwijs in overleg met de gemeente besloten de procedure enigszins aan te passen.
  • Aanmeldingen op maandag 26 en dinsdag 27 april gelden als gelijktijdig aangemeld.
  • Mocht blijken dat er knelpunten zijn in vraag en aanbod, dan overleggen de schoolbesturen gezamenlijk over een oplossing.
  • Mocht u donderdag 29 april nog geen duidelijkheid hebben over de wijze van behandeling van de aanmelding van uw leerling, dan kunt u dat melden via de e-mail: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl.


Let op! Aanmeldingen op maandag 26 en dinsdag 27 april worden dus NIET behandeld op volgorde van binnenkomst. Vanaf woensdag 28 april worden aanmeldingen behandeld op volgorde van binnenkomst.