Hoe voorkom ik dat mijn kind gedemotiveerd raakt door zittenblijven?

Geplaatst door OCO op 11 juli 2007

Natuurlijk heeft u regelmatig gesprekken met uw kind over de vorderingen op school. Over teleurstellingen of meevallers. Moedig uw kind aan om door te zetten, blijf uw kind steunen en denk mee hoe uw kind het huiswerk het beste aan kan pakken. Als het kind toch dreigt te blijven zitten, probeert u zich daar dan ook bij neer te leggen. Als u tenminste ziet dat het kind en de school hun best doen, dan heeft het geen enkele zin om uw kind sancties op te leggen of op andere manieren onder druk te zetten. Het kind heeft steun van thuis hard nodig en wil merken dat hij of zij bij zijn ouders terecht kan- juist als het naar eigen gevoel gefaald heeft op school.

Bron: Tien tips over overgaan en zittenblijven, Ouders & Coo