Hoe wordt het besluit genomen om mijn kind te laten doubleren?

Geplaatst door OCO op 11 juli 2007

Als een leraar twijfelt of uw kind wel in staat is te functioneren in een volgende groep of klas, dan wordt de leerling ingebracht in een lerarenvergadering. In gezamenlijk overleg wordt dan besloten wat het beste is voor een kind; doorstromen of het jaar overdoen.

Daarbij baseren de leerkrachten zich op argumenten en voorwaarden die zij gezamenlijk hebben opgesteld. Deze argumenten staan in het gedeelte over het onderwijskundig beleid in het schoolplan. Dit document is voor de meeste ouders niet bekend. Wel voor de ouders in de medezeggenschapsraad (MR).

De ouders van de school moeten echter wel weten welke regels gehanteerd worden bij de beslissing over wel of niet doubleren. Daarom moet de schoolgids daar informatie over bevatten. Als het daar niet in staat, moet de medezeggenschapsraad daarop geattendeerd worden. Die moeten namelijk de schoolgids goedkeuren en dat mag natuurlijk niet als hij niet volledig is wat de informatie aan ouders betreft.

Bron: Tien tips over overgaan en zittenblijven, Ouders & Coo