In gesprek over ondersteuning bij dyslexie op school? Gebruik deze leidraad!

Geplaatst door Amal El-Helayk op 12 juni 2024
Gaat u in gesprek met de zorgcoördinator over het ondersteuningsaanbod bij dyslexie voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind de overstap maakt van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs? Of omdat uw kind van school gaat wisselen in het voortgezet onderwijs? Gebruik dan deze lijst met punten ter ondersteuning van het gesprek.

Leidraad bij gesprek met school over dyslexie

Gaat u in gesprek met de zorgcoördinator van de school over het ondersteuningsaanbod bij dyslexie? Neem dan onderstaande vragen van tevoren door. Zo kunt u goed voorbereid het gesprek ingaan.

 • Ik heb gelezen dat jullie ondersteuning X aanbieden. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
 • Mijn kind heeft hulp nodig bij dyslexie. Hoeveel ervaring heeft de school hiermee en kunt u hier voorbeelden van geven?
 • Wat voor ondersteuning biedt de school aan leerlingen met dyslexie?
 • Gelden de hulpmiddelen alleen bij het maken van toetsen of ook bij het oefenen?
 • Wat voor soort software wordt er gebruikt op school voor audio-ondersteuning?
 • Is er huiswerkbegeleiding op school?
 • Worden er specifieke aanpassingen gemaakt in het lesprogramma om rekening te houden met de behoeften van dyslectische leerlingen?
 • Zijn er soorten ondersteuning die de school echt niet kan bieden?
 • Welke deskundigen voor dyslexie zijn er op school? En is er een mogelijkheid om een expert in te huren, zoals een remedial teacher, dyslexiecoach of orthopedagoog?
 • Wat gebeurt er als blijkt dat een leerling op school in een later stadium meer hulp nodig heeft?
 • Hoe bereidt de school een leerling met dyslexie voor op de overgang naar vervolgonderwijs?
 • Hoe vindt de communicatie tussen de school, de ouder(s) en leerling over dyslexie en ondersteuning plaats?
 • Werkt de school samen met externe organisaties of zorgaanbieders om kinderen extra ondersteuning te bieden voor dyslexie?

Op zoek naar een vmbo-school voor uw kind met dyslexie? Gebruik onze checklist en de scholenzoeker als hulpmiddel om een passende school te vinden.

Gerelateerde onderwerpen