Instituut Brookman

Instituut Brookman begeleidt scholieren bij het maken, leren en plannen van het werk in alle vakken van het middelbaar onderwijs. Sinds de laatste jaren heeft het instituut zich ook toegelegd op begeleiding van scholieren uit het basisonderwijs. Het doel is leerlingen te leren leren zodat ze goed gemotiveerd zelfstandig kunnen werken.

Bevoegde docenten
Instituut Brookman werkt met een team dat bestaat uit uitsluitend bevoegde docenten, remedial teachers, een orthopedagoge, loopbaanadviseur en jongerenbegeleiders. Het onderhoudt nauwe contacten met scholen in Amsterdam Zuid en Amstelveen. Via internet wordt gecommuniceerd over de studieprestaties per dag en over huiswerkopdrachten. Via internet wordt ook gecommuniceerd met ouders en school over vorderingen of hiaten van leerlingen met een zelf ontwikkeld leerlingvolgsysteem.

Basiscursus
Voor scholieren uit het basisonderwijs (groep 7 en 8) wordt op woensdagmiddag van 14:00 tot 15:45 uur een cursus gegeven in rekenen en taal als voorbereiding op de Cito-toets. Rekenen en taal wisselen elkaar wekelijks af waarbij de leerlingen voor 2 weken huiswerk meekrijgen waar per dag ongeveer 20 minuten aan moet worden besteed. Leerlingen worden regelmatig getoetst om de vorderingen in kaart te brengen. Voor aanvang van de Cito-toets geeft Instituut Brookman een schriftelijk studieadvies. Na het afleggen van de Cito-toets worden de leerlingen voorbereid op het jaar dat ze naar de middelbare school zullen gaan met een introductie in wiskunde en extra taal.

Huiswerkcursus
Voor leerlingen die het bij alle of een aantal vakken wat minder doen dan gewenst, is de huiswerkcursus een oplossing om verbetering van de studieresultaten te bereiken. Er is een bovenbouw en een onderbouw afdeling. Dagelijks, van maandag tot en met vrijdag, zijn de leerlingen gedurende anderhalf uur per dag op het instituut om het thuis of op school gemaakte huiswerk te laten controleren en overhoren. Wanneer de leerling moeilijkheden heeft ondervonden bij het maken van het huiswerk, dan kunnen daarover aan de docenten vragen worden gesteld. Zij zullen dan uitleg geven over de niet begrepen zaken. Het leren leren en leren plannen speelt bij de huiswerkcursus een belangrijke rol. Een rustiger studiepatroon is hiervan het gevolg met meestal betere resultaten.

Privélessen
Privélessen kunnen een oplossing zijn om de resultaten weer op te vijzelen wanneer een leerling in één vak tekenen van zwakte vertoont. Een privéles duurt 50 minuten, vindt éénmaal per week op een vast tijdstip plaats en wordt telkens door dezelfde bevoegde docent gegeven. Oorzaken van leerproblemen worden aangepakt om te voorkomen dat leerlingen geen ‘recidivisten’ worden. De leerling moet er wel rekening mee houden dat er huiswerkopdrachten aan een privéles verbonden zijn.

Meer info
Instituut Brookman heeft vestigingen in Amstelveen en in Hoofddorp en is telefonisch bereikbaar op 0900 – 505 5555
http://www.instituutbrookman.nl