Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies (BSA)?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 23 mei 2019
Als je het niet eens bent met het bindend studieadvies, dan kan je als student beroep aantekenen. Beroep teken je aan bij de Commissie van beroep voor de examens van jouw instelling. De termijn hiervoor is twee weken. Deze commissie kan beslissingen terugdraaien, maar zelf geen nieuwe beslissingen nemen. Binnen vier weken hoor je wat de commissie vindt van jouw negatief bindend studieadvies.

Beroep aantekenen

Een bindend studieadvies (BSA) is een beslissing van een onderwijsinstelling waarin een advies is opgenomen over de voortzetting van jouw studie. Wanneer de opleiding je wilt uitschrijven, dan wordt dit advies wel een negatief bindend studieadvies genoemd. Ben je het niet eens met het bindend studieadvies, omdat er bijvoorbeeld onvoldoende rekening is gehouden met persoonlijk omstandigheden? Dan kan je in beroep. Dit is in de wet vastgelegd. Dit heet beroep aantekenen. Je kan beroep aantekenen bij de Commissie van beroep voor de examens (art. 8.1.7a lid 5 WEB). 

Let op, termijn van twee weken

De termijn voor het aantekenen van beroep is twee weken (art. 8.1.7a lid 5 WEB). Dit betekent dat je binnen twee weken nadat je een brief hebt gekregen over het negatief bindend studieadvies in beroep moet gaan.

Voorbeeld: de mentor vertelt je mondeling dat je een negatief bindend studieadvies krijgt. Twee dagen (18 mei) later krijg je een brief waarin staat dat je een negatief bindend studieadvies krijgt. De datum 17 mei staat op de brief. Vanaf 17 mei begint de termijn te lopen. Uiterlijk 31 mei moet je schriftelijk beroep aantekenen bij de Commissie van beroep voor de examens.

Reden van beroep

Het is belangrijk dat je voldoet aan de termijn van twee weken, anders wordt jouw beroepschrift niet in behandeling genomen. Zorg er dan ook altijd voor dat je op tijd beroep aantekent en geef aan waarom je het oneens met de beslissing. Bijvoorbeeld:

  • dat er rekening is gehouden met bijzondere omstandigheden
  • dat je niet de juiste voorzieningen of begeleiding hebt gekregen om goed te presteren
  • dat je niet tussentijds een waarschuwing of voorlopig negatief studieadvies hebt gekregen

Onderzoek

De commissie onderzoekt of het studieadvies terecht is gegeven. De commissie gaat zelf op zoek naar informatie, maar is ook afhankelijk van wat jij als student zélf voor informatie aanlevert. De commissie gaat zowel jou als de instelling vragen stellen. Dit gebeurt in een een hoorzitting.

Je kan in je brief aangeven dat je jouw beroepschrift later inhoudelijk motiveert en nog informatie (bijlagen, emails, verklaringen medestudenten) nastuurt waaruit blijkt dat het studieadvies niet correct is.

Beslissing vernietigen of handhaven

De commissie neemt binnen vier weken nadat de beroepstermijn verloopt een beslissing (art. 7.5.2 lid 3 WEB). Het kan zijn dat de commissie de termijn verlengt met twee weken. De termijn kan de commissie één keer verlengen (art. 7.5.2. lid 3 WEB). De commissie kan beslissingen terugdraaien, maar zelf geen beslissingen nemen (art. 7.5.2. lid 6 WEB).