Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Geplaatst door OCO op 14 mei 2013
U kunt een ‘Verklaring afgelegd examen’ krijgen als u uw diploma, certificaat of cijferlijst kwijt bent. Dit kan ook als u een andere naam hebt gekregen of van geslacht bent veranderd. De Verklaring heeft dezelfde waarde als uw originele diploma, certificaat of cijferlijst. U vraagt het document aan bij DUO.

Vervanging diploma alleen bij geregistreerd onderwijs

U kunt niet voor alle typen onderwijs een ‘Verklaring afgelegd examen’ krijgen. Wel voor de opleidingen die bij DUO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn geregistreerd. Hieronder vallen onder andere:

  • vmbo;
  • havo;
  • vwo;
  • mbo;
  • mavo/lbo/vbo en andere oude opleidingen;
  • staatsexamens, soorten staatsdiploma’s en akten.

Een volledig overzicht met onderwijssoorten waarvoor u een verklaring afgelegd examen kunt krijgen staat op de website van DUO.

Onderwijsinstelling niet in overzicht opleidingen

In het overzicht met opleidingen en jaargangen staan alle onderwijssoorten waarvan DUO de uitslaggegevens heeft. Alleen voor deze onderwijssoorten kunt u bij DUO een vervangend document aanvragen.

Is de onderwijsinstelling opgeheven? Dan kunt u soms terecht bij de afdeling onderwijszaken van de gemeente waar u de opleiding heeft gevolgd. Openbare scholen vallen onder de gemeente en moeten hun eeuwig te bewaren stukken overdragen aan het gemeentearchief. Wanneer ze buiten de gemeente vallen, kunt u kijken of de school onder de Archiefwet valt.

Verklaring afgelegd examen aanvragen en betalen

U vraagt de Verklaring afgelegd examen aan bij DUO. Dit kan schriftelijk met het formulier Aanvragen Verklaring afgelegd examen. U leest op het formulier welke bewijsstukken u eventueel moet meesturen.

Een Verklaring afgelegd examen kost € 72. Gebruik voor de betaling het machtigingsformulier bij het aanvraagformulier.

Bewijsstukken als gegevens ontbreken

Heeft u bepaalde gegevens niet meer, bijvoorbeeld uw examennummer voor staatsexamens of uw ploegnummer van het mulo-examen? Ook dan kan DUO u misschien helpen. Doe het volgende:

  • laat de ontbrekende gegevens weg op het aanvraagformulier;
  • stuur altijd een (kopie van het) uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) mee met het formulier of een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument.